CRM voor gymnasia

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Blog, Onze kennis

Eindelijk was het zover: dochterlief ging naar de eerste Open Dag van de middelbare scholen die ze wilde bezoeken. Het Praedinius Gymnasium.  Uiteraard was ik heel benieuwd hoe deze school het er in het kader van CRM vanaf zou brengen. Hoe is een middelbare school in staat om het vluchtige contact met haar doelgroep te organiseren en in te zetten voor de toekomst? Zeker als het een middelbare school is met een specifiek te definiëren doelgroep? Nu weet ik het: er is nog wel een stap te maken.

Ten aanzien van data-capture, dus het vasthouden van informatie over potentiële instroomkandidaten, is er nog veel te leren van de Hogescholen, die dit spel al relatief goed spelen. In het project van één van de Hogescholen waarbij wij betrokken zijn,  worden de leerlingen die in de voor-eindexamenklas zitten gevolgd (dus bijv. 4 HAVO en 5 VWO). De belangrijkste reden hiervoor is, dat men dan in staat is om de leerlingen in hun zoektocht naar een vervolgopleiding te helpen om de juiste keuze te maken. Als het mee zit, kiezen zij dan later voor de betreffende Hogeschool. Bij voorkeur voor een richting die past bij de interesses, waardoor de uitval beperkt blijft.

Dit Gymnasium doet hier niet aan. Je zou verwachten dat groep 7 van de basisschool een doelgroep is om selectief in kaart te brengen. Dat je die leerlingen, die interesse hebben in het gymnasium, vanaf groep 7 behartigt en begeleidt bij hun keuze voor de middelbare school. Door goede begeleiding, voorlichting en het beschikbaar maken van praktijksituaties kun je de relatief grote uitval waarschijnlijk verminderen (er werden percentages genoemd van 30% gedurende de gehele schoolperiode). Voordeel voor de school en zeker voordeel voor de kinderen, die een eventuele wisseling van school na de brugklas bespaart blijft.

In het kader van opvolging na deze Open Dag wordt er wel een stapje gezet. Deze komt nog het dichtst bij de Meeloopdagen op de Hogescholen. Er wordt een soort Open lesmiddag georganiseerd voor kinderen die in het echt wat lessen mee willen maken. Hiervoor kunnen de kinderen zich opgeven.

Verrassend vind ik dat er geen directe toenadering tot de groep beïnvloeders wordt gezocht: de ouders. En dat er geen gebruik wordt gemaakt van Social Media om deze doelgroep te beïnvloeden. Die moeten het hebben van de inzichten die de Open Dag heeft geboden en van verhalen van anderen of wellicht van hun eigen ervaringen van het verleden.

Mijn vingers jeuken als ik door de gangen loop. En niet omdat de Griekse Mythologie weer in mijn herinnering opduikt. Maar omdat ik heel veel kansen zie voor een uniek instituut. CRM in onderwijsland heeft nog een lange weg te gaan.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter