Creatie centraal klantbeeld is belangrijk voor modern bedrijf

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws, Onze kennis

Het creëren van een centraal klantbeeld is erg belangrijk voor een modern bedrijf. Waar de melkboer van vroeger direct alle klantgegevens paraat had, is dit voor moderne bedrijven niet meer mogelijk. Dat komt door het gebruik van diverse systemen en het in dienst hebben van meerdere mensen. De klant wenst echter wel een persoonlijke benadering.

Het is dan ook niet gemakkelijk die persoonlijke benadering te geven. Door het gebruik van meerdere systemen is een koppeling moeilijk te maken voor een medewerker. Om toch een centraal klantbeeld te realiseren is er een taak weggelegd voor de organisatie zelf. Het is de taak om medewerkers samen te brengen en ze een specifiek, duidelijk afgebakend doel te laten formuleren. Om daadwerkelijk een fysiek centraal klantbeeld te realiseren kan een intranetpagina of een portal pagina opgezet worden.

In vier stappen is toe te werken naar een dergelijk centraal klantbeeld. De eerste stap is het kiezen van het eerste op te lossen probleem. De tweede stap is bekijken hoe klantgegevens te koppelen zijn uit de verschillende systemen. De derde stap is om een periode uit te trekken voor het uitwerken van een business case, waarna de vierde stap het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de eerste versie van een `centraal klantbeeld` is.

Ook in onze praktijk komen we vaak bij bedrijven die een centraal klantbeeld nastreven en ons vragen hen daarbij te ondersteunen. We zoeken dan wel eerst naar de achterliggende vraag. Een centraal klantbeeld is mooi, maar kost ook veel tijd en energie om op te zetten. Niet zelden stranden ambitieuze doelstellingen in de kosten en moeite die gepaard gaan met het koppelen van systemen en het maken van analyses. Zaak is dan om klein te beginnen. Daarbij gebruik te maken van de informatie die al voorhanden is en met een persoonlijke benadering de klant tegemoet te treden. Medewerkers worden enthousiast van de concrete resultaten en meteen wordt duidelijk welke klantinformatie nu echt belangrijk is om resultaat te boeken. En dan zie je meteen rendement van je inspanningen…

Bron: Telecommerce Magazine – ‘Eenvoudiger centraal klantbeeld creëren’

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter