ESF subsidie voor inhuur CRM expertise CRM excellence

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Blog, Onze kennis

Er is een ESF subsidie die wellicht interessant is voor organisaties die een procesverbeteringen willen doorvoeren binnen de organisatie. (Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.) Procesverbeteringen kunnen uiteraard ook in het CRM domein vallen.

De subsidie betreft het inhuren van externe expertise en kan oplopen tot 75% van de advieskosten, waarbij het maximum bedrag 18.000 euro is en het minimum bedrag 13.000 euro is. Dus voor een investering van 16K aan CRM consultancy uren, hoeft slechts 4K zelf betaald te worden.

De subsidie-aanvragen kunnen vanaf 3 oktober 2011 worden ingediend Er is een subsidieplafond ingesteld, dus het is zaak om zo snel mogelijk een subsidie aanvraag in te dienen. Vanuit CRM excellence denken wij aan de volgende onderwerpen:

 

  • Inventarisatie van mogelijke procesverbeteringen als het gaat om foutgevoeligheid, efficiency en klantcommunicatie.
  • Inventarisatie rondom huidig gebruik van informatie systemen in het CRM domein, waarbij vastgesteld kan worden welke informatie beschikbaar is om 1 centraal klantbeeld op te stellen waardoor de onder 1 benoemde punten mogelijk gemaakt worden.
  • GAP analyse van het huidige gebruik van CRM binnen de organisatie, zodat een advies kan worden gegeven ten aanzien van de procesverbeteringen op het CRM vlak.

Subsidietekst vanuit de overheidswebsite:
3.1.1 Keuze voor thema’s in 2011 en 2012
Voor het aanvraagtijdvak 2011–2012 zijn de thema’s herzien en is besloten de thema’s uit te breiden met het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. De thema’s worden daarbij ingedeeld in twee hoofdthema’s ‘procesverbetering’ en ‘duurzame inzetbaarheid’; arbeidstijdenmanagement valt daarbij onder ‘duurzame inzetbaarheid’. In de gewijzigde opzet moeten deze thema’s zorgen voor voldoende keuze en ruimte om te komen tot sociale innovatie.

Procesverbetering:
Gezamenlijk (bijvoorbeeld met verbeterteams), verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld in een zorgorganisatie is een forse reductie (meer dan 50%) in wacht- en doorlooptijden gerealiseerd. De professionals zijn actief betrokken bij het veranderingsproces, waardoor processen slimmer georganiseerd zijn. Bij de nieuwe werkwijze wordt ook de zienswijze van de cliënten meegenomen. Het eindresultaat is een verhoogde medewerkers- en klant tevredenheid en verbeterde efficiency.

Bent u geïnteresseerd om te kijken in hoeverre deze subsidie, gecombineerd met de expertise van CRM excellence voor uw organisatie tot voordelen kan leiden, dan is het verstandig om even een afspraak met ons te maken. We zeggen maar zo: het geld ligt voor het oprapen!

http://bit.ly/nARDpW

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter