Wijziging aanvraagstructuur ESF subsidie: meer budget, binnen twee weken aanvraag indienen en loting

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Blog, Onze kennis

Wilt u in aanmerking komen voor een ESF subsidie? Kom dan nu in actie!

Begin september berichtten wij over de ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven subsidie voor de inhuur van CRM expertise bij CRM excellence. Deze subsidie, interessant voor organisaties die een procesverbetering willen doorvoeren binnen de organisatie, betreft het inhuren van externe expertise en kan oplopen tot 75% van de advieskosten. Het maximum bedrag is 18.000 euro en het minimum bedrag is 13.000 euro.

Aangepaste aanvraagstructuur door grote interesse
De subsidie-aanvragen konden vanaf 3 oktober worden ingediend. Nu al lopen de aanvragen storm! Vanwege de extreem grote belangstelling is besloten om de aanvraagstructuur aan te passen. Vanaf maandag 10 oktober kan er digitaal worden ingediend tot en met vrijdag 21 oktober.

De grote belangstelling heeft ook geleid tot een verhoging van het subsidiebudget van 24 miljoen naar 25,2 miljoen. In totaal komen 1400 projecten in aanmerking voor de subsidie.

Loting
De verwachting is dat het budget van 25,2 miljoen al op de eerste dag wordt overschreden. Wanneer dit het geval is, wordt er geloot. De loting bepaalt de volgorde waarin de subsidieaanvragen worden behandeld, niet het tijdstip van indiening. Alle aanvragen die in deze twee weken zijn ingediend, maken gelijke kans om voor subsidie in aanmerking te komen. Wanneer u nu uw aanvraag indient maakt u dus nog steeds kans!

Let op! Bij het aanvragen van deze subsidie komen enige administratieve zaken kijken.

Aanvraagcriteria
Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?
Onderstaand de criteria op een rij:

  • Uw project richt zich op tenminste één van de volgende thema’s:
    – Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.
    – Duurzame inzetbaarheid door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.
  • Uw project bestaat uit het inhuren van een adviseur. Deze adviseur stelt een diagnose of advies op en/of test of implementeert een plan van aanpak.
  • U financiert 25% van de totale projectkosten.
  • Uw project duurt maximaal negen maanden.

Naar de volledige lijst met aanvraagcriteria >>

Aanvullende informatie
Lees onze vorige blog over deze subsidie >>
Kijk voor meer informatie op de website van het agentschap szw >>

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter