De Informatiemanager, een ‘lastpak’ die er voor zorgt dat u krijgt wat u wilt

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Blog, Onze kennis

Het is hoog tijd om het eens even over de Informatiemanager te hebben. En dan met name over waarom het belangrijk is om deze rol in uw organisatie beschikbaar te hebben.

Waarom? Dat leg ik uit.

Uw lat ligt hoog
Als het over uw organisatie gaat dan vindt u eigenlijk altijd wel iets waar u niet helemaal tevreden over bent. U wilt namelijk een doel bereiken en als rechtgeaard ondernemer legt u de lat steeds een stukje hoger, terecht! Of u uw ambitieuze doel ook kunt bereiken hangt samen met een hele set aan factoren die niet altijd te beïnvloeden zijn. U weet uw ondernemende weg daar echter wel in te vinden en streeft naar het maximaal haalbare gegeven de situatie.

‘Regel het maar’
Nu is het zo dat de mensen die het voor het zeggen hebben in veel organisaties van nature goed zijn in het definiëren van wat ze van een situatie vinden en wat ze met de organisatie willen. Ondernemers die dat kunstje minder goed beheersen wordt gebrek aan visie en daadkracht verweten. Zij blijven niet lang aan het roer staan of leiden met hun organisatie een kwijnend bestaan in de marge. Over het kunnen zijn de geleerden het ook eens: dat moet je ‘gewoon doen, regel dat maar’.

Waar het mis gaat
In (CRM) projecten is het vaak zo dat na een vlammend betoog van de leider een probleemeigenaar wordt aangewezen. Met een scherp afgebakend mandaat, in termen van geld en tijd, wordt hij geacht ‘de zaken te regelen’. De leider kan dan weer vrolijk verder met het vormen van een nieuwe visie op de toekomst en nog aansprekender doelen. Terecht, want daar is hij/zij ook goed in. Op dit punt gaat het alleen vaak mis. De complexiteit van CRM projecten wordt veroorzaakt door de noodzaak om dwars door verschillende bedrijfskolommen heen samenwerking te willen bevorderen. De klant moet immers overal in de organisatie vanuit dezelfde klantgerichte strategie worden bediend. CRM overstijgt afdelingen en is daarmee ook politiek gevoelig.

De ‘probleemeigenaar’ heeft helemaal geen tijd voor dit soort zaken en benoemt een projectleider die vervolgens met een’Prince2 geformuleerde projectopdracht’ in de achterzak het project gaat managen. Hij laat zich daarbij niet hinderen door inhoudelijke zaken, stuurt vooral op tijd en geld en zorgt dat het project op tijd en binnen budget wordt opgeleverd; klaar voor een nieuwe opdracht. Wat hier misgaat is dat onvoldoende wordt gekeken hoe de activiteiten (het kunnen) bijdragen aan het veranderen van het bedrijf in lijn met de visie (het vinden) en de doelstellingen (het willen).

Een lastpak, die Informatiemanager
Een Informatiemanager kan dit probleem doorbreken. Hij/zij houdt zich namelijk bezig met het vertalen van visie en strategie naar operatie en (niet onbelangrijk!) vice versa vertaalt de Informatiemanager nieuwe (technologische- of marktontwikkelingen) naar consequenties voor visie en strategie. Gesteund (belangrijk!) door een directiemandaat bemoeit een goede Informatiemanager zich met alle aspecten van de bedrijfsvoering, dwars door de verschillende bedrijfskolommen heen. Een Informatiemanager is dus een beetje een lastpak. Maar wel een die ervoor zorgt dat u echt krijgt wat u wilt en u op z’n tijd ook echt laat nadenken over of dit past bij uw visie.

Tel uit je winst
Nu is het zo dat veel ondernemers ‘jeuk’ krijgen van het woord Informatiemanager. Begrijpelijk, want veelal is deze functie niet binnen de business belegd en daarmee krijgt het al gauw een ’stafferig’ imago. Een goede Informatiemanager trekt zich daar echter niets van aan en rekent u voor welke besparing zijn functie kan opleveren. Laat hem die business case op zijn rol maar eens maken, een beetje informatiemanager draait daar zijn hand niet voor om.

Wij helpen natuurlijk graag om de eerste stap te zetten!

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter