Samen verder met cocreatie

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Blog, Onze kennis

Soms is het onvermijdelijke al jaren zo duidelijk, dat het alleen maar een kwestie van tijd is. En als het om iets zinvols gaat wat waarde toevoegt aan commercieel Nederland, dan word ik ongeduldig.

Het kriebelde dan ook al geruime tijd rondom het feit dat er twee salesbladen waren die geheel los van elkaar bestonden en elkaar minimaal versterkten, SalesExpert en SalesManagement.

Uitstekende mogelijkheden
Ik ben dan ook erg blij dat beide bladen eindelijk één zijn geworden zodat strategische, tactische en operationele onderwerpen vanuit hun eigen invalshoeken belicht kunnen worden. Het leuke is, dat dit ook uitstekende mogelijkheden biedt voor het onderwerp CRM. Vol verwachting klopt mijn hart, want ook dat is een onderwerp dat zowel strategische, tactische als operationele aspecten kent en geheel verweven is binnen de commerciële organisatie.

“Hoezo is CRM volledig verweven met de commercie?” vraagt u zich misschien af. Als onze klanten vragen waar nu de ROI van een CRM-investering ligt, is deze altijd terug te voeren op de volgende aspecten:

  • meer opbrengsten;
  • minder kosten;
  • betere kwaliteit, wat uiteindelijk weer moet leiden tot één van de eerste twee aspecten.

Deze ROI wordt gerealiseerd in de marketing-, verkoop- en/of serviceprocessen. Processen waar de klant centraal gesteld zou moeten worden (helaas is dat regelmatig nog een utopie). Logisch dus, dat er in het nieuwe blad regelmatig aandacht komt voor CRM!

Vraag en aanbod rondom CRM bij elkaar brengen
Als lid van de redactie heb ik mijn gedachten laten gaan over de manier waarop we de beschikbare CRM-kennis goed kunnen matchen met actuele vragen van de lezers van SalesManagement. En de term die steeds in mijn hoofd terugkomt, is cocreatie. Vraag en aanbod rondom CRM-kennis bij elkaar brengen door deze kennis te combineren en te delen. Ik heb mij voor 2012 dan ook ten doel gesteld om beschikbare kennis omtrent CRM af te stemmen op de vraag van de lezers van SalesManagement en daarmee ook te ontsluiten.

De komende weken zal het voorlopige publicatieschema worden vastgesteld van CRM-onderwerpen waarover gepubliceerd zal worden. Daarom heb ik twee verzoeken voor de lezers van SalesManagement: enerzijds roep ik u op om dit jaar zoveel mogelijk onderwerpen en aandachtspunten op het gebied van CRM aan te dragen waarover u meer wilt weten. Door kennis over deze onderwerpen op te bouwen en te delen met de lezers, kunnen we deze aspecten zowel een strategische, tactische als operationele invalshoek geven.

En anderzijds roep ik experts op om contact met mij op te nemen op het moment dat zij een interessant CRM-onderwerp willen belichten en hun kennis willen delen. Als het een beetje meezit kunnen we de vragen en het aanbod van kennis matchen.

Dus: wilt u meedenken, meeschrijven en mee-creëren, heeft u interessante CRM-kennis die u wilt delen of heeft u CRM-vragen waarvan u verwacht dat anderen hier ook mee worstelen? Neem dan contact op via m.dellemijn@crmexcellence.nl of via @MarielleCRM. Ook als u (nog) geen lezer bent van SalesManagement.

Laten we op die manier een voorbeeld worden van de succesvolle geïntegreerde aanpak van oude en nieuwe media op het gebied van waardecreatie en kennisdeling!

Deze column is geplaatst in de januari/februari editie van het blad Sales Management

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter