Bedrijven worstelen met Social Media en laten kansen liggen

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Nieuws, Onze kennis

Europees onderzoek van Iron Mountain laat zien dat social media een hoofdpijndossier vormen binnen de Nederlandse zakelijke omgeving.

De meeste bedrijven beschouwen uitingen via social media als formele bedrijfsuitingen (88 procent), en achten zich aansprakelijk voor wat er via social media naar buiten komt (82 procent). Bijna de helft (48 procent) vindt de eigen bedrijfsregels over social media-gebruik wisselvallig en onduidelijk.

Bij 90 procent van de bedrijven is er zelfs sprake van een zeker verbod voor persoonlijk gebruik van social media op het werk. Daarmee laat het merendeel van de bedrijven de kansen liggen die social media bieden.

Nieuwe mogelijkheden
Christian Toon, hoofd informatieveiligheid van Iron Mountain zegt: “Bedrijven worstelen met social media, zoals ze dat tot tien jaar geleden met e-mail deden. Social media zijn nieuw en genereren een boel ongestructureerde data, en dat maakt ze moeilijk beheersbaar. De snelheid en het informele karakter verhogen het risico op datalekken en ongewenste onthullingen, wat het begrijpelijk maakt dat bedrijven social media als een bedreiging ervaren. Maar bedrijven kunnen eigenlijk niet om social media heen, want die bieden veel nieuwe mogelijkheden binnen het klantcontact en helpen voeling met de markt te houden. Daarbij komt: social media zijn het gereedschap van de volgende generatie.”

Vijf maatregelen om sociale media te benutten
“Angst is een slechte raadgever,” stelt Toon. “Behandel social media volgens de regels van het documentbeheer.” Toon adviseert een vijf maatregelen om social media te kunnen benutten en tegelijkertijd het bedrijf en zijn klanten te beschermen:

1. Informatie
Terug naar de basis: de inhoud telt, niet het medium. Waardevolle informatie moet goed beheerd te worden. En goed beheer van relevante informatie is het verbeteren van de toegankelijkheid en de bruikbaarheid bij minimale risico´s en kosten, en dat binnen de juridische kaders (zoals bewaartermijnen en straks ´het recht om vergeten te worden´). Daartoe moeten bedrijven weten over welke informatie ze beschikken, waar die zich bevindt en hoe die benut wordt ongeacht van de vorm en het medium. Social media maakt dat alleen wat ingewikkelder en vraagt om de juiste bedrijfscultuur.

2. Wet
Het is de snelle technologische ontwikkeling die social media heeft mogelijk gemaakt en daarbij loopt de wet altijd achter op de praktijk. In theorie is iedere tweet, post of blog een officiële uiting die bewaard moet worden en is het bedrijf verantwoordelijk. In de praktijk ontwikkelt de wetgeving op dit gebied zich en de toepasselijkheid is onduidelijk en wisselend. Zorg dat de laatste verplichtingen duidelijk zijn in alle landen waar een bedrijf zaken doet.

3. Beleid en draagvlak
De onwetendheid hoe de risico´s van het social media-gebruik zijn te minimaliseren, maakt het verleidelijk om te kiezen voor een korte-termijnoplossing en de persoonlijke toegang te blokkeren. Dat is nadelig. Medewerkers zullen onmiddellijk hun eigen apparatuur gaan gebruiken, waarover geen enkele controle mogelijk is. Het is nuttiger en effectiever om praktische richtlijnen op te stellen en deze gedragen te krijgen.

4. Regie
Social media zijn een goed hulpmiddel voor medewerkers om klanten te benaderen, maar de leiding is ervoor nodig om de regie in handen te houden en de bedrijfsreputatie te beschermen. Maak onderscheid tussen persoonlijk en zakelijk gebruik door bedrijfsabonnementen aan te maken op social media als Facebook, LinkedIn and Twitter. Dat maakt het makkelijk om de grens te trekken tussen persoonlijk en zakelijk en om desgewenst inzage te krijgen in de uitingen en verstrekte informatie. Omgekeerd voorkomt dit het risico om in persoonlijke gegevens van medewerkers terecht te komen, wat weer nieuwe problemen oproept.

5. Werkgroep
Social media ontwikkelen zich snel en bedrijven doen er goed aan een beleid te hanteren dat soepel meebeweegt met de veranderingen en dat helder is voor alle medewerkers. Stel een interne werkgroep in die de benodigde kennis inventariseert en benut. Deze werkgroep bestaat idealiter uit vertegenwoordigers van diverse afdelingen, waaronder marketing en PR, verkoop, klantafdelingen, P&O, etc. Allen kunnen in hun werk profiteren van de inzet van social media.

Bron: Manageronline.nl

Wij sluiten ons aan bij het feit dat social media veel kansen en mogelijkheden bieden. Deze kansen worden alleen niet benut wanneer het sociale aspect van social media niet wordt benut. Er bestaan al genoeg communicatiemiddelen die geschikt zijn om te zenden. Het interactieve aspect, namelijk de mogelijkheid om te luisteren en daar direct op te reageren, van social media is waarmee kansen gecreëerd kunnen worden.

In veel gevallen betekent dat wel dat strikte, formele en procedurele regels losgelaten moeten worden. Het gaat steeds minder om communicatie en interactie vanuit een bedrijf, of een corporate account. Steeds vaker gaat het om persoonlijke relaties, het contact dat uw medewerkers hebben met uw doelgroep. Die contacten zorgen er voor dat klanten en prospects een positief beeld krijgen van uw organisatie.

Het bewust maken van de rol die uw medewerkers hebben, het faciliteren van die rol en het stimuleren van die rol, dat is een nieuwe taak voor werkgevers. Het opleggen van een verbod maakt daar geen onderdeel van uit. De grenzen tussen privé en zakelijk worden namelijk steeds vager. En over het privé aspect heeft een werkgever geen zeggenschap.

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter