De marketeer heeft het zwaar… waarde toevoegen blijft ‘key’

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Blog, Onze kennis

Uit onderzoek, de Yearly Marketing Survey dat is uitgevoerd door The House of Marketing blijkt dat marketeers meer dan ooit worstelen met de uitdaging om meer te realiseren met minder middelen. Emerce schrijft:

“De Marketing Confidence Index  die de verwachtingen op vlak van budget en teamgrootte in kaart brengen, staat volgens The House of Marketing op een historisch laagtepunt (5,7 procent). De optimistische voorspellingen van vorig jaar werden niet alleen nauwelijks gerealiseerd, de slechte economie leidde ook tot budgetverlagingen en nul investeringen bij de marketingteams.”

“Het is ondenkbaar om sociale media niet in het mediaplan op te nemen, maar het blijft moeilijk. Er wordt meer gemeten – dat is het goede nieuws – maar de resultaten voldoen niet aan de verwachtingen. Marketeers hebben sociale mediastrategie nog niet in de vingers, verkeerde KPI’s worden vooropgesteld en de extra werkdruk en organisatorische complexiteit worden onderschat.”

Dit betekent dat marketeers meer dan ooit moeten zoeken naar antwoorden op vragen als:

Welke waarde voegt onze organisatie nu echt toe?
Om succesvolle marketingactiviteiten te kunnen ontplooien, zowel online als offline, moet duidelijk zijn hoe uw organisatie waarde toevoegt aan uw klant.  U heeft zelf een beeld bij de waarde die uw organisatie kan toevoegen aan uw klant, maar kunt u uw visie ook ‘hard’ maken? Weet u wat uw klant aanspreekt? Deelt uw klant uw visie over uw toegevoegde waarde met u? Heeft deze toegevoegde waarde ook meetbaar effect op het bedrijfsresultaat van uw klant? Welke bewijsvoering heeft u daarvoor beschikbaar? Bent u ervan overtuigd dat uw medewerkers zich dit ook realiseren? Inzicht in wat uw businessmodel werkelijk succesvol maakt is essentieel om een succesvolle verkoopgerichte marketing aanpak te kunnen realiseren.

Richten we ons op nieuwe klanten of op bestaande?
Het verkrijgen van de aandacht van niet-klanten, vraagt  om een andere aanpak dan van bestaande klanten. Bij de bestaande klanten kent u de beslissers persoonlijk en heeft u, als het goed is, al een vertrouwensrelatie opgebouwd. Bij nieuwe klanten moet deze vertrouwensrelatie nog groeien en moet u gedetailleerdere kennis van de organisatie opbouwen. De stappen die u neemt in uw marketingaanpak zullen dan ook verschillen.

Hoe verkrijg ik aandacht van de klant en bouw ik vertrouwen op?
Tegenwoordig wordt er gesproken over de intensivering van het gevecht om aandacht van de klant. Uzelf, uw concurrenten, maar ook mensen en organisaties buiten het zakelijke netwerk vragen aandacht van uw klant. Meer, vaker en sneller wordt de interactie gezocht.  Door de explosieve toename van het aantal mediakanalen, de snelheid waarmee nieuwe initiatieven elkaar opvolgen en de menselijke beperking om al deze informatie een plek te geven, gaan uw klanten informatie filteren om zich te beschermen tegen de overvloed.

Antwoorden!
De meeste uitdagingen die ontstaan uit bovenstaande vraagstukken, zijn op te lossen door waarde aan uw klanten centraal te stellen. CRM excellence wil haar  visie delen om u te helpen uw marketingactiviteiten optimaal op te zetten en aan te laten sluiten bij het verkoopproces binnen uw organisatie. Met oog voor de samenhang tussen strategie en operatie en gebruikmakend van de kracht van CRM en Social Media.

Lees meer hierover >>

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter