Silhouetten van mensen voor een digitale wereldbol

Whitepaper: Klantbeleving als concurrerend vermogen

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Onze kennis, Whitepapers en artikelen

Creëer buitengewone klantbeleving en onderscheid u van uw concurrentie
Toepassing van diepgaande klantkennis maakt het verschil.

Wat is het geheim van een goede concurrentiepositie? Deze vraag wordt regelmatig gesteld, zeker in tijden waarin de concurrentie steeds actiever wordt. Het wordt steeds moeilijker om te concurreren op prijs of inhoud van uw product/dienst alleen.

De verdergaande toepassing van internet als medium en de globalisering van de markt spelen hier een belangrijke factor. Potentiële klanten (maar ook concurrenten) kunnen relatief eenvoudig informatie inwinnen, aanbiedingen vergelijken en kennis nemen van de voordelen van de verschillende leveranciers. In een economie die onder druk staat betekent dit, dat leveranciers die zich willen onderscheiden van hun concurrentie, een betere uitgangspositie kunnen creëren als er meer toegevoegde waarde is dan productkenmerken en prijs alleen.

Klanten verwachten (terecht) een goed product tegen een redelijke prijs. Van alle leveranciers, in binnen- en buitenland. Alleen tegemoet komen aan die verwachtingen is niet voldoende en hiermee wordt uw concurrentiepositie niet versterkt. Het is de uitdaging om de verwachting van uw relatie te overtreffen en deze het gevoel te geven dat hij zich begrepen, welkom en belangrijk voelt. En dat u hem meehelpt zijn vragen op te lossen. Het onderscheidende vermogen voor veel succesvolle leveranciers in deze tijd, met name voor de succesvolle dienstverleners, uit zich in gedegen klantkennis, die wordt gebruikt om het product of de dienst optimaal af te stemmen op de behoeften van de klant. En niet alleen de inhoud van het product of de dienst, maar ook de wijze waarop met de klant wordt gecommuniceerd, welke informatie met hem wordt gedeeld, welke service wordt verleend en welke communicatiemiddelen worden toegepast. Door het optimaal inzetten van deze specifieke klantkennis, is het mogelijk een buitengewone klantbeleving te realiseren, waardoor het concurrerend vermogen van uw organisatie, ongeacht de economische situatie, sterk wordt verbeterd.

In dit whitepaper leert u de samenhang tussen het creëren van buitengewone klantervaringen en Customer Relationship Management (CRM).

Wilt u meer lezen over klantbeleving, hoe u bijvoorbeeld klantloyaliteit opbouwt en brede kennis verzamelt over uw klant? Vul dan onderstaand formulier in en download het volledige whitepaper.

Whitepaper Buitengewone klantbeleving

  • Hoe wij omgaan met uw privacy leest u in ons privacy statement

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter