Stand out from the crowd: hoe word je geen 13 in een dozijn?

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Blog, Onze kennis

Hoe word je geen 13 in een dozijn?
Steeds meer bedrijven vallen in de commodity trap en proberen goedkoper te zijn dan de concurrent. Maar dat is echt een doodlopende weg. Want zonder toegevoegde waarde leidt die keuze nergens toe.

De commodity trap is actueler dan ooit. Net als gewassen of grondstoffen veranderen producten in commodities als ze niet of nauwelijks zijn voorzien van onderscheidende waarde. De prijs is dan nog de enige factor ¬waarop kan worden geconcurreerd. Dankzij de mondiaal verspreide kennis van ¬productie- en businessprocessen treft dit lot steeds meer bedrijven; niet alleen in productie, maar ook in de dienstensector. Als de marges onder druk komen te staan reageren ondernemers automatisch met een nog scherpere focus op ¬kostenreductie om zo de prijs te kunnen reduceren en het volume hoog te houden.

Het gevolg: de onderscheidende ¬productwaarde valt nog verder weg, marges en targets komen nog zwaarder onder druk en een negatieve prijsspiraal is geboren. “Heel vervelend, zeker als je concurrent zijn productie outsourcet bij dezelfde ¬Aziatische fabriek als jij”, ¬constateert Roel van Lanen van managementadviesbureau Berenschot. “Daarbij wordt de ¬levenscyclus van producten steeds korter, de consument steeds ¬kritischer en is hij beter geïnformeerd, waardoor deze val steeds moeilijker te ontwijken is.”

Bron: MT online

Waarde toevoegen blijft key
Ook om geen 13 in een dozijn te worden blijft waarde toevoegen dus key! Dat is een van de belangrijke redenen waarom organisaties in Customer Relationship Management investeren. Niet om de 20% efficiency verbeteringen die hier over het algemeen mee worden behaald. Maar om de 80% continuïteit die middels de implementatie van de CRM strategie wordt gerealiseerd.  En bij de meeste CRM strategieën is het waarde toevoegen aan de klanten, een essentieel onderdeel.

Weet u wat uw klanten belangrijk vinden en waar zij waarde aan hechten? En weet u op welke wijze u daar op in kunt spelen en wat dit voor uw interne processen, skills en informatiestromen betekent? Inzicht hierin en handelen naar dit inzicht is essentieel om succesvol te zijn én te blijven.

Door uw CRM strategie door te voeren op deze verschillende aspecten, bent u op de lange termijn beter in staat tot klantbehoud dan wanneer u uw product een euro goedkoper aanbiedt dan uw concurrent.

Weten wat uw klant belangrijk vindt, zodat u daar vooraf, tijdens en na de aankoop van uw product en/of dienst, op in kunt spelen. De motivatie om wel of niet klant te blijven komt daarmee steeds verder af te staan van de prijs of de kenmerken van het feitelijke product of de dienst zelf. Het gaat om de extra waarde die u als organisatie toevoegt.  CRM ten top.

En hoe is dat bij uw organisatie?

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter