CRM strategie en de IT-manager, uw steuntje in de rug

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Blog, Onze kennis

Op Computable.nl las ik het artikel ‘CRM-systeem geeft ook voortschrijdend inzicht’ dat in gaat op de ondersteunende rol van CRM en de positie van de IT-manager, in de huidige economie.

In het artikel geeft de auteur aan dat er voor de it-manager een belangrijke rol is weggelegd om in tijden als deze, de directie te ondersteunen door inzicht te geven in zowel de huidige als de toekomstige business.

“Vooral het voorspellen van de toekomstige resultaten blijkt een lastige opgave. Bi-leveranciers hebben het al jaren over het belang van voortschrijdend inzicht. Een relatief dure bi-oplossing is echter niet voor elke organisatie weggelegd, maar ook het consequent gebruik van een crm-systeem dat goed is afgestemd op de organisatie kan uitkomst bieden.

Door het crm-systeem optimaal in te zetten kan een organisatie inzicht krijgen van lead tot cash. Als een organisatie kan voorspellen hoeveel leads worden geconverteerd naar opdrachten, welke bedragen hier gemiddeld mee gemoeid zijn en wat de behaalde omzet en winst is, wordt het verkrijgen van krediet makkelijker”.

(..)

“Als it-manager wil je zo snel en goed mogelijk inspelen op de wens van de directie, namelijk het faciliteren van inzicht van lead to cash. Juist jij kan hen bewust maken van de mogelijkheden hiervoor in het crm-systeem en helpen bij de optimale inrichting hiervan. De keuze van een systeem is daarin heel bepalend. Mocht je organisatie nog voor een keuze staan, dan hoort branchespecifiek systeem zeker op de short list. Een dergelijk systeem is al ingericht op de processen waarmee de organisatie in de betreffende branche dagelijks te maken heeft. Hierdoor gaat de implementatie een stuk sneller en kun je sneller voorzien in de behoefte van de directie. Met een branchespecifieke oplossing ben je er natuurlijk nog niet want ook deze ga je verder toespitsen op de organisatie, maar je hebt een goed vertrekpunt en er ontstaat een vliegwieleffect. “

Het volledige artikel lees je op Computable

Ik sluit me zeker aan bij de mening dat een CRM systeem inderdaad heel goed de juiste ondersteuning kan bieden. Zeker nu. Wel is het belangrijk dat we ons goed realiseren dat een systeem een uitvloeisel is van strategische keuzes die gemaakt en doorgevoerd zijn op het gebied van aansturing, processen, skills en tools.

Nu de economie onder druk staat helpt het niet om snel een systeem te implementeren. Het helpt wel om keuzes te maken hoe met (potentiële) klanten omgegaan kan worden zodat zij voldoende waarde krijgen, en dan ook waarde terug willen leveren. CRM strategie dus. En die snel doorvoeren. Maar dus niet alleen op het processen en tools deel, ook op de wijze van aansturing en de benodigde skills van medewerkers, zodat je snel echt rendement van je CRM investering krijgt en die ook de continuïteit van de organisatie op langere termijn versterkt.

CRM gaat niet alleen over een quick fix van een operationeel probleem, maar vooral ook over een structurele, toekomstbestendige manier van werken. De IT manager speelt met name een waardevolle rol op het moment dat hij zich realiseert dat zijn toegevoegde waarde in het ondersteunen van de business processen zit, en niet in het leveren van tools. Gelukkig is het zo dat de tegenwoordige IT manager die rol daadwerkelijk goed invult en goed communiceert met zijn evenknieën aan de business kant.

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter