Computers achter elkaar met CRM code op het scherm

Whitepaper: Beheer van CRM applicaties, van project structureel naar de lijn

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Onze kennis, Whitepapers en artikelen

U heeft de implementatie van uw CRM strategie ondersteund door de aanschaf en inrichting van een CRM systeem. Nu wilt u uw klantgerichte werkwijze handhaven en versterken, zeker als het project in de laatste fase wordt overgedragen aan de lijnorganisatie.

Dan valt immers de directe ondersteuning vanuit het project weg. Terwijl u uw complete CRM-omgeving wilt blijven onderhouden, beheren en laten meebewegen met de stappen die uw organisatie neemt. Een CRM strategie is immers iets blijvends, iets dat zich blijft ontwikkelen.

“Duwen en trekken”
Op het moment van overdracht van project naar de lijn moet binnen uw organisatie een structuur aanwezig zijn om het gebruik van het geïmplementeerde CRM systeem goed te ondersteunen en
verder te ontwikkelen. Het gebruik ondersteunen gaat niet vanzelf. Een aantal mensen zal proactief moeten “duwen en trekken”. De mensen in de organisatie moeten weten wat er van hen wordt verwacht, hoe ze het CRM systeem moeten gebruiken, hoe de klantprocessen dienen te verlopen, welke management rapportages worden toegepast, etc.

In het hart van uw organisatie
Goed beschouwd staat uw CRM-applicatie in het hart van uw organisatie en is een van uw bedrijfskritische systemen. Die verdienen de juiste aandacht als het gaat om beheer. U wilt dan ook een professionele beheerorganisatie opzetten, die de continuïteit van de gedane investering bewaakt en vergroot. Een beheerorganisatie met verstand van gebruikers, CRM-software en -databases.

Uw CRM-applicatie staat in het hart van uw organisatie. Dergelijke bedrijf kritische systemen verdienen de juiste aandacht als het gaat om beheer.
Stap niet in de valkuil om geen of een onvoldoende sterke beheerorganisaties op te tuigen voordat uw CRM applicatie wordt uitgerold.

Een beheerorganisatie die daarnaast oog heeft voor mogelijke koppelingen en integraties die u heeft gerealiseerd. En die begrijpt welke vragen en uitdagingen de business heeft.

Het realiseren van een goede beheerorganisatie vergt een visie op vraagstukken, zoals:

  • Wie wordt de eigenaar van CRM?
  • Hoe wordt omgegaan met nieuwe medewerkers?
  • Op welke wijze worden nieuwe ideeën verzameld?
  • Hoe worden implementatiebeslissingen genomen om de CRM implementatie verder te optimaliseren?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de data beoordeeld?
  • Hoe wordt de organisatie geïnformeerd over de CRM resultaten?
  • Hoe worden service calls geregistreerd en in het oog gehouden?
  • Hoe is het samenspel tussen de beheerorganisatie en de support vanuit de software leverancier?

Wilt u antwoord op al deze vragen over beheer van CRM applicaties? Vul dan onderstaand formulier in en download het volledige whitepaper.

Download artikel

 

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter