Waar gaat het nu eigenlijk om?

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Blog, Onze kennis

Soms gebeuren er dingen in je leven die je weer even doen nadenken over waar je mee bezig bent. Waar het nu eigenlijk om draait. Zo ook bij mij. Ik werd geconfronteerd met het thema authenticiteit & eerlijkheid. Dat zette mij opnieuw bewust aan het denken over de waarde die wij als mens en als professional toevoegen.

Iets wat als commerciële professional natuurlijk direct in het oog springt bij klanten. En iets wat in onze strategische CRM activiteiten altijd een belangrijk onderwerp is: welke waarde voeg je toe aan je klanten en hoe doe je dat?

Door het vuur durven voor de klant als het gaat om vertrouwen
Wat was er gebeurd: in mijn zakelijke omgeving had iemand gefraudeerd, waarbij het om een relatief grote som geld ging. Naast de schade voor de werkgever was er een groot emotioneel spel ontstaan. Mensen waren volledig ontdaan door het feit dat ze zich belazerd voelden. Ze waren onzeker, boos en gefrustreerd. En niet alleen de naaste collegae, maar ook de klanten die hier zijdelings bij betrokken waren.

Dat deed me direct mijmeren over het feit dat ik niet alleen erg blij ben met mijn collegae en met de manier waarop wij onze organisatie hebben ingericht als het gaat om verantwoordelijkheden, maar ook over het feit dat ik voor mijn klanten door het vuur zou durven gaan als het gaat om het vertrouwen in ons. En dat zette me weer aan het denken over hoe onze relatie met onze klanten tot stand komt.

Nuchterheid? Of kenmerkend voor de mens?
Eigenlijk is dat heel simpel. Sommigen noemen dat noordelijke nuchterheid. Ik denk liever dat dit een kenmerk van ons als mens is. We doen ons best om de ander te begrijpen, hem te helpen, en de verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze zeggen en doen. Waarbij we onze kennis en ervaring inzetten en delen. Met als resultaat dat onze klanten ons ervaren als prettige mensen om mee samen te werken en een organisatie die resultaten levert. En dat is leuk.

We kennen ze allemaal
Maar waarom deel ik nu deze gedachten met u? Omdat ik in onze CRM projecten regelmatig mensen tegenkom die zichzelf niet kunnen of durven zijn. Die zich daardoor in een situatie bevinden waardoor ze verkeerde keuzes maken. Die zich anders voordoen bij hun klanten of collegae dan dat ze in het echt zijn. Of die willens en wetens afspraken met klanten of collegae maken waarvan ze vooraf weten dat ze deze niet kunnen waarmaken. U kent ze vast ook.

Op zoek naar een recht-door-zee aanpak
En u kent vast ook de mensen die wel zichzelf zijn, die echt waarde aan hun klanten toe willen voegen, die hun kennis en ervaring delen omdat ze ervan overtuigd zijn dat iedereen daar beter van wordt. Gelukkig is de trend die ik signaleer wel in die richting. Door alle bubbels in de economie worden we meer en meer teruggeworpen op authenticiteit & eerlijkheid. En zoeken we naar een recht-door-zee aanpak. Als mens en als professional. En dat is waar het om draait!

En nu is natuurlijk de vraag hoe u in dit licht naar uzelf, uw collegae en uw klanten kijkt….

Deze column is geplaatst in de oktober/november uitgave van het vakblad Sales Management.

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter