Meer ondernemers in het onderwijs

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Blog, Onze kennis

Ik wil bij deze een lans breken. Een bijzondere lans, omdat dit onderwerp mij aan het hart gaat. Een lans voor: Meer ondernemers in het Onderwijs. En dan niet alleen als docenten (ja dat ook!) maar ook vooral als medewerkers in de dagelijkse praktijk.

Als marketing directeur, als lid van het College van Bestuur, als account manager. Of als hoofd van het Serviceplein, waar de keuzes rondom het afhandelen van vragen worden gemaakt.

Klantgericht denken met de paplepel ingegoten krijgen
En waarom? Omdat we onze studenten met de paplepel moeten ingieten dat klantgericht denken de gewoonste zaak van de wereld is. Omdat de studenten het reilen en zeilen in hun eigen onderwijsinstelling als maatstaf kunnen ervaren voor hun latere werkomgeving.

Dat zijn wat mij betreft belangrijke redenen waarom onderwijsinstellingen ook in hun eigen doen en laten klantgericht en qua bedrijfsvoering solide moeten gaan acteren. Zodat studenten zich realiseren dat het centraal stellen van de klant, het creëren van waarde voor de klant en het goed organiseren van de interne processen rondom die klant, normaal is. En iets wat als normaal wordt ervaren, heeft de grootste kans om later herhaald te worden.

Onderwijsinstellingen versus bedrijven
Dat er niet hele grote verschillen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven bestaan, geeft de volgende vergelijking weer. In een onderwijsinstelling praten we over instroom, doorstroom en uitstroom. Instroom is vergelijkbaar met het leadgeneratie proces, en uitstroom richt zich op het inzetten van actieve ambassadeurs. Doorstroom (stages en opdrachten) heeft  een sterke factor relatiebeheer, sales en service in zich.

Een centrale visie op relatiebeheer
Gek toch dat veel onderwijsinstellingen grote moeite hebben om een centrale visie op relatiebeheer over de verschillende interne bedrijfsonderdelen heen te formuleren. Laat staan om die over de verschillende groeperingen heen door te voeren.

Dat lukt alleen als het management een sterke visie op de toekomst heeft. Waar de synergie tussen instroom, doorstroom en uitstroom als vanzelfsprekend wordt benut. Zodat het potentieel aan stagebedrijven waar alumni werken, optimaal wordt benut. En de parallellen tussen het beïnvloeden van de instroom van studenten en een salespipeline op basis van marketing campagnes wordt gezien en gemanaged.

Blijvende effecten
Dat is nu meteen de reden van mijn lansbrekende oproep. Als we onze kennis rondom bedrijfsvoering, commercie en relatiebeheer nu eens wat vaker zouden inzetten in de bedrijfsvoering van de onderwijsinstellingen, dan moet dat toch een blijvend effect hebben op de attitude van de pas afgestudeerden.

Column Meer ondernemers in het onderwijsOproep!
Daarom roep ik u, commerciële ondernemers en vakbroeders, op om uw kennis en ervaring in te zetten in een onderwijsinstelling bij u in de buurt. Ter ondersteuning van het latere succes van de studenten die daar nu van hun studie genieten.

Want zeg nu zelf, het is bij uw organisatie toch ook ondenkbaar dat uw marketing afdeling, uw salesmensen en uw klantenservice allen met een eigen (of helemaal geen) klantenbestand werken. Dat ze elkaar niet op de hoogte houden en op kansen wijzen. En dat ze kennis en relaties niet voor elkaar beschikbaar stellen omdat ze bang zijn dat een ander ermee aan de haal gaat? Of toch wel? Dat is echt zoooo vorige eeuw!

Deze column is geplaatst in de 03-04 | 2013 uitgave van het vakblad Sales Management, verschenen op 5 maart jl.

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter