CRM-markt blijft groeien

Geschreven door Marielle Dellemijn op . Geplaatst in Nieuws, Onze kennis

In de crisistijd staan Klantgerichtheid en Klantbehoud hoog op de agenda’s van het senior management. Dat blijkt ook uit de groei van de markt van CRM-aanbieders, zowel ten aanzien van de business- als ten aanzien van softwareconsultants.

Jaarlijks inventariseert Platform voor Klantgericht Ondernemen het aanbod van dienstverleners, softwareleveranciers en opleiders op het gebied van CRM, c.q. Klantgericht Ondernemen.

Het Nationaal CRM Marktoverzicht geeft een objectief beeld van de diensten en producten die de Nederlandse CRM-markt te bieden heeft. Op basis van het aantal gerapporteerde CRM-consultants is een schatting gemaakt van de marktomvang van CRM-diensten en deze zijn naast de cijfers van het vorige jaar (voorjaar 2012) gelegd.

De markt is ten opzichte van het jaar hiervoor gegroeid met 8% tot 677 miljoen euro. Dit bedrag is exclusief de inkomsten uit hardware en software-licenties. De stijging wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de omzetgroei gerealiseerd door CRM-softwareleveranciers. Hoewel zij maar 30% van de markt uitmaken, zijn zij in 2012 gegroeid met 28%.

Het onderzoek
De informatie is door het projectbureau van Platform voor Klantgericht Ondernemen verzameld door middel van een elektronische vragenlijst die per e-mail aan de bedrijven is gestuurd. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van eigen nieuwsgaring bij informanten die werkzaam zijn bij de diverse bedrijven in het overzicht. Indien dit inconsistente informatie opleverde is een inschatting gemaakt die soms leidde tot een middeling van meerdere getallen en/of het maken van een keuze uit de geraadpleegde bronnen. Ook al heeft Platform voor Klantgericht Ondernemen gestreefd om een compleet overzicht samen te stellen, op voorhand is te verwachten dat het overzicht niet uitputtend is. “Toch durven wij te beweren dat dit marktoverzicht het meest volledige is in zijn soort” aldus Ronald Wiekenkamp, onder wiens leiding het marktoverzicht tot stand is gekomen.

Het Nationaal CRM Marktoverzicht is te downloaden op deze pagina.

Over Platform voor Klantgericht Ondernemen
Platform voor Klantgericht Ondernemen is een vereniging waarin alle partijen en professionals samenkomen die belang hebben bij het delen van kennis en ervaring op het gebied van Customer Relationship Management (CRM) en Klantgericht Ondernemen. Kijk voor meer informatie op www.pvko.nl

Trackback van jouw site.

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn

Marielle Dellemijn is directeur van CRM excellence, specialist op het vakgebied 'CRM voor directies' en gericht op het vaststellen en implementeren van een toekomstgerichte CRM-strategie, waarbij inbedding in de organisatie een belangrijk speerpunt vormt.

Laat een reactie achter