De Brain Pick Award voor Abvakabo FNV

Geschreven door Douwe Deinum op . Geplaatst in Blog, Nieuws, Onze kennis

Onlangs kreeg Abvakabo FNV de ‘Brain Pick Award’ van CRM excellence uitgereikt. Met deze award bedanken we onze klanten voor hun innovatieve denkvermogen en inzet op het CRM vlak.

In het CRM project bij Abvakabo FNV is onze kennis en ervaring weer verder gegroeid. Deze kennis en ervaring willen wij ook graag inzetten voor de ondersteuning van andere organisaties. De ontvanger van de Brain Pick Award mag daarom een van zijn relaties een (halve) dag de ‘brains’ van CRM excellence aanbieden.

Douwe Deinum, CRM excellence: “Abvakabo FNV heeft gedurende het project altijd haar einddoel voor ogen gehad, waardoor we het project met elkaar tot een goed einde hebben gebracht. Het einddoel was altijd gericht op toegevoegde waarde voor de leden, ofwel de leden de dienstverlening bieden die gewenst of noodzakelijk was en waar mogelijk en relevant een extra stap zetten. Hierdoor hebben we altijd besluiten kunnen nemen en voortgang kunnen boeken. Juist die focus op het einddoel is ook een belangrijke reden dat Abvakabo FNV de award verdient: de leden staan in het middelpunt!”

Het projectBrainpick award uitreiking
Om haar groeidoelstellingen te kunnen realiseren, stelt Abvakabo FNV de leden centraal in haar denken en doen. Om dat goed te faciliteren is het Programma ISLA (Integraal LedenSysteem Abvakabo FNV) in het leven geroepen.

Binnen dit programma werden de bestaande processen onder de loep genomen en waar mogelijk verbeterd. Hierbij was de doelstelling het invoeren van een meer klantgerichte werkwijze, gebaseerd op een 360 graden klantbeeld, zodat men de leden nog beter van dienst kan zijn.

Implementatie van het nieuwe systeem Sage CRM maakt het mogelijk om een goed beeld van de relatie met de leden op te bouwen en tegelijkertijd efficiënter te werken.

Uitgangspunten en werkwijze
Het project had als één van de uitgangspunten dat de hoeveelheid maatwerk tot een minimum beperkt moest blijven. Men koos er bewust voor om vanuit de beproefde filosofie en functionaliteit van het pakket Sage CRM te gaan werken.

Daarnaast had het project een ambitieuze planning en werd gekozen voor een gefaseerde invoering om optimaal gebruik te kunnen maken van het zelf lerend vermogen van de organisatie.

Resultaten
Met het nieuwe, klantgerichte ledensysteem is Abvakabo in staat om haar leden optimaal van dienst te zijn. Bovendien kan Abvakabo FNV haar doelstelling om meer invloed uit te oefenen op de werkvloer en daar buiten beter realiseren. De klantwensen kunnen worden vertaald naar activiteiten die de vakbond kunnen versterken. Er is een goede basis gelegd van waaruit de organisatie zich in de komende jaren verder kan ontwikkelen en haar meerwaarde voor haar leden kan tonen. En dat is waar het om draait bij klantgericht ondernemen!

Benieuwd naar de uitgebreide casebeschrijving en resultaten? De gehele klantcase is hier beschreven. Je kunt de klantcase ook als pdf downloaden.

Trackback van jouw site.

Douwe Deinum

Douwe Deinum

Klantgericht ondernemen (CRM) draagt bij aan een tevreden en gelukkige klantenkring en medewerkers. Ik help bedrijven met het organiseren en toepassen van klantgericht ondernemen, zodat je waardevolle relaties opbouwt en ontwikkelt. Waardevol voor je relaties en daardoor ook voor jezelf, als persoon en je omgeving. Klantgericht ondernemen is een strategische keuze voor jou benadering van de markt en je klanten. Vanuit urgentie en visie ontwikkel je beleid om klantgericht ondernemen in jou organisatie te realiseren. Ondernemerschap en creativiteit helpen je hierin door te ontwikkelen. Via specifiek gedefinieerde projecten en plannen wordt het resultaat van klantgericht ondernemen steeds beter. Vanuit mijn ervaringen en optimisme help ik klantgericht ondernemerschap te ontwikkelen.

Laat een reactie achter