Persoon bouwt toren met haar vaardigheid

CRM: van functie naar vaardigheid

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Nieuws

Sinds 2009 registreert Metrics & More, het aantal vacatures dat online geplaatst wordt in het werkveld van customer relationship management. Het instrument dat daarvoor gebruikt wordt is de CRM Job Market Monitor. De ontwikkeling die laatste jaren zichtbaar wordt, is een verschuiving van functie naar vaardigheid.

Ten opzichte van de vorige meting komen twee elementen expliciet in beeld. Het aantal vacatures met een duidelijke vermelding van CRM in de functietitel is fors gedaald met 47 procent. Daar staat tegenover dat het aantal vacatures met een relevante vraag naar competenties op het terrein van CRM explosief is gestegen met 116 procent.

Wil Wurtz en Maurice Bakker van Metrics & More zien een duidelijke tendens dat organisaties steeds minder geneigd zijn CRM in een aparte functie op te nemen. Maar wel worden in steeds meer commerciële functies competenties op dit terrein verlangd. Belangrijke kanttekening is dat het vooral gaat om technische vaardigheden. Het gebruik kunnen maken van een CRM-systeem is een evidente functie-eis geworden. Op basis van hun bevindingen concluderen Wurtz en Bakker dat CRM in brede lagen van het bedrijfsleven is doorgedrongen, maar vooral vanuit een instrumentele invalshoek wordt bekeken.

De resultaten van dit onderzoek worden aanstaande donderdag 18 september gepresenteerd tijdens de studiedag CRM in 1 Day in ’t Spant in Bussum. Marielle Dellemijn van CRM excellence zal hier ook aanwezig zijn als spreker en zal het hebben over “Hoe u uw CRM software selectie traject 100% succesvol kunt realiseren en welke valkuilen daarbij te vermijden zijn.”

Bron: Customertalk

Laat een reactie achter