Personen staan voor een checklist met de vraag, wanneer is een CRM coach zinvol

CRM Coaching: Ook iets voor uw CRM project?

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Whitepapers en artikelen

Steeds meer directies realiseren zich dat het succes van de investering in CRM een sterke relatie heeft met de vraag of het project op voldoende professionele wijze intern wordt belegd. Daar waar vroeger vaak het gehele project extern werd uitbesteed, wordt er nu gekeken in hoeverre de benodigde capaciteit, kennis en ervaring binnen de organisatie beschikbaar zijn. En indien dat niet zo lijkt te zijn, op welke wijze dat alsnog gerealiseerd kan worden. Een goede werkwijze om de benodigde kennis en ervaring binnen de organisatie te brengen is volgens het principe van CRM Coaching.

Het goede nieuws is dat er tegenwoordig weinig organisaties meer zijn die zomaar in het wilde weg een CRM project opstarten. Er wordt op zijn minst nagedacht over de strategische keuzes die rondom relaties, klanten en markt worden gemaakt. Maar dan het minder goede nieuws: het komt regelmatig voor dat directies zich wel realiseren welke strategische keuzes gemaakt zijn en wat dit voor de organisatie betekent, maar dat daar niet de juiste allocatie van middelen aan verbonden wordt als het gaat om de uitvoering van het CRM project.

‘CRM raakt de gehele organisatie, en daarmee wordt een CRM project per definitie een complex geheel van stakeholders, belangen en afhankelijkheden. In de praktijk zien we organisaties hier mee worstelen en worden belangrijke succesfactoren vaak onderbelicht.’

Niet iedereen beschikt in voldoende mate over dergelijke competenties om de vraagstukken die rondom een CRM traject aan de orde zijn, in goede banen te leiden. Denk hierbij bv aan vraagstukken zoals:

Is mijn organisatie klaar voor (Social) CRM? Zo niet, wat moet er dan gebeuren?
Welke stappen moet ik nemen om de gebruikersadoptie in een later stadium goed te borgen?
Welke CRM software past het beste bij onze wensen en hoe selecteer ik die?
Welke medewerkers heb ik nodig om het CRM project succesvol te realiseren?
Welke kennis hebben deze mensen nodig?
Hoe zorg ik dat ik een beheersbaar project draai?
Hoe zorg ik ervoor dat de investering in tijd, geld en energie mijn organisatie rendement oplevert?
Welke processen moeten worden aangepast en wat betekent dit voor de organisatie?

In de praktijk blijkt dat het inzetten van een CRM Coach een zeer positief effect heeft op het succes van een CRM project om dat de kennis en ervaring u behoedt voor fouten, de doorlooptijd van het project verkort en nieuwe ideeën en ervaringen vanuit buiten uw (en die van uw medewerkers) comfort zone aandraagt.

Wij zijn ervan overtuigd dat u na het lezen van dit whitepaper zelf kunt bepalen of een CRM Coach zinvol is voor uw CRM project!

Download het whitepaper

Whitepaper CRM Coaching

  • Hoe wij omgaan met uw privacy leest u in ons privacy statement