Dorp in Griekenland illustreert innovatie in Griekenland

Dag 3: Op zoek naar innovatie in Griekenland

Geschreven door Douwe Deinum op . Geplaatst in Blog, CRM Trends

In onze vorige blogs was al te lezen waarom Douwe Deinum en Wim Vonk vanuit Sparkling CRM op zoek naar innovatie zijn gegaan in Griekenland, en wat ze de eerste twee dagen aan activiteiten hebben ondernomen.

Tijdens de 3e en laatste dag van de studiereis zijn we in Athene rondgeleid door Maria Peteinaki van Alternative Tours of Athens. Zij heeft ons in contact gebracht met enkele nieuwe initiatieven die in Athene zijn opgestart vanuit nieuwe business modellen. Deels gericht op het ondersteunen van start ups en deze bedrijven de gelegenheid te bieden om te kunnen slagen. Kennis delen, coaching bieden, middelen delen, verbindingen leggen, leren van elkaar e.d. zijn hier belangrijke ingrediënten.

Aan de andere kant zijn er initiatieven die vanuit solidariteit ontstaan, om bepaalde groepen te helpen. Een belangrijk voorbeeld was het initiatief Social Clinics, waar een groep gepensioneerden belangeloos zorgdiensten aanbiedt voor mensen die het niet kunnen betalen. Ze financieren dit initiatief op basis van giften, en zijn tevens ook nog solidair met andere actuele situaties zoals het vluchtelingenprobleem, door zelf ook weer te geven. De huidige situatie in Griekenland toont aan dat er veel mogelijk is, zodra men bereid is te delen en op die manier elkaar op weg te helpen.

We hebben de reis afgesloten in het Coco-Mat hotel in Athene. Hier hebben we een gesprek gehad met Maria Scordialos en Paul Efmorfides. Paul heeft zijn Coco-Mat filosofie toegelicht, zoals eerder beschreven.

Maria Scordialos faciliteert op hoog beleidsniveau en op regeringsniveau dialoogsessies, onder meer op haar eigen biologische boerderij in Griekenland. Zij heeft gewerkt in Afrika, Noord-Amerika, het Midden Oosten en in Engeland. In Griekenland is zij dé expert op het gebied van innovatie, zowel binnen de bestaande systemen als daarbuiten. In 2013 gaf zij onder de titel ‘De Griek in ons allen ’ een TEDx-lezing in Leiden. Ze heeft ons meegenomen in haar ideeën, waarbij ze aangeeft dat we allen teveel vastzitten in “machine / systeem” denken, terwijl we mens zijn. Mensen zijn onvoorspelbaar, en dat correspondeert niet met systemen. Ze stelt: natuur is niet concurrerend, maar natuur is complementair aan ons. En natuur past zich aan. We zijn van nature self organizing, en we hebben daarin de dialoog nodig. Mensen zorgen voor innovatie, niet de systemen of regeringen (als voorbeeld noemt ze het vluchtelingen probleem in Europa). In alles wat we doen, moeten we hier veel meer rekening mee houden.

Een interessante kijk op de zaak, die tot nadenken stemt. In Griekenland zie je dat bepaalde systemen niet werken en dat de mensen het heft in handen nemen. Je kunt je afvragen of dat de route moet zijn. Het geeft wel aan, dat bestaande systemen vernieuwd moeten worden, omdat de mensen het niet meer accepteren. Deze dialoog en ontwikkeling moet wel op gang komen. Het systeem mag gechallenged worden!

Wat hebben we geleerd?

Het was een bijzondere reis met onverwachte ervaringen, met prachtige Grieken, een prachtig land, met passie en trots. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat we qua innovatie niet specifiek hele nieuwe ontwikkelingen hebben gezien. We hebben wel gezien dat de Grieken allerlei nieuwe samenwerkingsvormen toepassen om vooruit te komen. In mijn ogen een ontwikkeling die door de Griekse regering en het systeem serieus genomen moet worden, zodat het hele land ervan kan profiteren.

De belangrijkste les die ik meeneem van deze reis betreft het geven van ruimte aan de mensen om verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen. Verantwoordelijkheid durven geven, zodat mensen hun self organizing mogelijkheden kunnen ontwikkelen, waardoor de passie en trots terugkeert. Meer vanuit vertrouwen werken en minder vanuit wantrouwen. Zie ook ons whitepaper van de vijf essentials. Daarin beschrijven we ook hoe we ondernemerschap van medewerkers willen stimuleren.

Klanten nemen uiteindelijk het heft in handen als ze onvoldoende transparantie ervaren en onvoldoende gelegenheid krijgen om individuele afspraken te maken. Uw zichtbaarheid, vindbaarheid, transparantie en klantgericht werken is de uitdaging naar de toekomst. Hiermee zorgt u dat u aansluiting houdt op wat uw klanten beweegt en kunt u uw bedrijfsvoering op de klant blijven afstemmen. En daarmee zorgt u ervoor, dat u samen met de klant blijft optrekken. De duurzame klantrelatie wordt hiermee bestendigd.

Vond u deze blog leuk? Meld u dan aan voor onze kennisgroep! Hierdoor ontvangt u als eerste onze nieuwste kennisdocumenten, wij delen onze kennis graag.

Douwe Deinum

Douwe Deinum

Klantgericht ondernemen (CRM) draagt bij aan een tevreden en gelukkige klantenkring en medewerkers. Ik help bedrijven met het organiseren en toepassen van klantgericht ondernemen, zodat je waardevolle relaties opbouwt en ontwikkelt. Waardevol voor je relaties en daardoor ook voor jezelf, als persoon en je omgeving. Klantgericht ondernemen is een strategische keuze voor jou benadering van de markt en je klanten. Vanuit urgentie en visie ontwikkel je beleid om klantgericht ondernemen in jou organisatie te realiseren. Ondernemerschap en creativiteit helpen je hierin door te ontwikkelen. Via specifiek gedefinieerde projecten en plannen wordt het resultaat van klantgericht ondernemen steeds beter. Vanuit mijn ervaringen en optimisme help ik klantgericht ondernemerschap te ontwikkelen.