Componenten CRM uitgewerkt op een kladblok

Leadgeneratie: opbouwen van relatieprofielen

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Blog, CRM strategie, Onze kennis

Het aantal instrumenten en kanalen dat door marketing werd gebruikt, is explosief gestegen. De strijd om de gunst van de afnemer werd steeds vaker vanuit technologie beslist, denk hierbij aan CRM, marketing automation en social media tools. De vraag blijft echter hoe leads in dat gefragmenteerde communicatielandschap het beste benaderd kunnen worden en omgezet in deals.

Er is een steeds breder wordend spectrum aan instrumenten en kanalen voor marktbewerking beschikbaar. Welk kanaal u ook gebruikt, idealiter wilt u uw doelgroep benaderen op basis van interesses van de ander. U wilt kennis delen over onderwerpen die voor uw doelgroep van belang zijn. Sterker nog, eigenlijk niet voor de doelgroep als geheel, maar het liefst voor alle individuen afzonderlijk.

Om content te delen die voor de ontvanger van belang is, is het noodzakelijk om achtergronden en interesses te onderkennen. Uit het Nationale B2B leadgeneratie benchmarkonderzoek van Prospex komt echter naar voren dat de content relevantie voor de doelgroep merendeels onbekend is en dat slechts 6% regelmatig onderzoek doet naar de behoefte van de lezer. Meer onderzoek omtrent deze voorkeuren leidt naar meer en kwalitatief betere leads.

Door met diverse soorten content en kanalen een juiste communicatiemix te maken, neemt zowel het aantal leads als de conversie per lead toe.

Het opbouwen van relatieprofielen binnen uw CRM database is essentieel om uw relatie content te leveren die deze van waarde vindt. Inzicht in interessegebieden, bijvoorbeeld gebaseerd op gedrag en/of inzicht in voorkeurskanalen van uw (potentiële) klanten hebben een positief effect op de conversie. Hoe beter u zich in de voorkeuren van de ander weet te verplaatsen, des te groter de aansluiting die u met elkaar heeft in de onderlinge communicatie. Het verwerken van de profielinformatie in uw relatieprofiel om daarna
te gebruiken bij het maken van selecties van doelgroepen, kanaalkeuze en interessante content voor de ontvanger, is key.

Bouw een gedegen relatieprofiel op

Om een optimaal rendement te verkrijgen uit uw marketing inspanning moeten uw CRM en marketing tool(s) het in ieder geval mogelijk maken dat er gewerkt kan worden met diverse relatieprofielen, doelgroepen, kanalen en campagnes. Anders ontstaat versnippering en is het niet mogelijk de beschikbare middelen optimaal in te zetten.

In ons whitepaper ‘Wat kunnen we leren van de B2B leadgeneratie in 2015?’ gaan we in op de leermomenten van 2015 en geven we u 6 praktische tips om uw leadgeneratie in 2016 een boost te geven!

Download het whitepaper ‘Wat kunnen we leren van de B2B leadgeneratie in 2015?’

  • Hoe wij omgaan met uw privacy leest u in ons privacy statement