Personen hebben overleg over CRM business analytics

CRM trend: de groei van business analytics

Geschreven door redactie op . Geplaatst in Blog, CRM Trends, Onze kennis

Ieder jaar kijken we weer naar ontwikkelingen die onze bedrijfsvoering raken. Een van de ontwikkelingen binnen onze bedrijfsvoering die invloed kunnen hebben dit jaar, is business analytics. Soms wordt op basis van ontwikkelingen en trends beslissingen genomen, daarom is het interessant om te kijken in hoeverre de trend business analytics ook daadwerkelijk door lijkt te zetten.

In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de trend van big data en de voordelen die dit met zich meebrengt: mits goed ingericht en benut, kunnen inzichten en patronen van het gedrag van klanten zichtbaar worden. Het waarmaken van de droom om te kunnen ontdekken welke nog niet vervulde wensen klanten hebben en hoe aan deze tegemoet gekomen kan worden, komt hiermee steeds dichterbij.

Uit onderzoek blijkt dan ook dat 89% van de bedrijfseigenaren overtuigd is dat big data de ontwikkeling van de organisatie in een stroomversnelling zal brengen, net zoals het internet dat heeft gedaan. En voorspelde Salesforce in 2014 dat het toevoegen van business intelligence en analytics functies aan hun applicatie hun markt met 13 biljoen dollar zou vergroten, wat daadwerkelijk dicht bij de realiteit zou blijken te zijn. De populariteit van big data blijkt ook uit de grote vraag naar data-analisten op de arbeidsmarkt. Deze trend om data te gebruiken om marketing keuzes meer succesvol te maken, groeit alleen maar verder. Door de impact op klantcontact strategie is er een sterke samenhang tussen de CRM omgeving en de mogelijkheden die big data (waartoe in veel gevallen ook het 360 graden klantbeeld behoort) biedt.

In de praktijk zien we in de Nederlandse markt een aantal voorlopers die big data als een van de speerpunten hebben gekozen om hun klantstrategie mee te ondersteunen. Er is echter nog geen enorme doorbraak van de inzet van big data en geavanceerde business analytics. Wel zien we dat de gesprekken over big data als onderdeel van keuzes die de CRM omgeving beïnvloeden, vaker worden gevoerd.

In ons whitepaper belichten we 6 andere verwachtte CRM trends van dit jaar en of we in de praktijk zien dat deze ook daadwerkelijk door lijken te zetten. Wat betekenen deze trends voor u?

Download het whitepaper CRM Trends 2016

  • Hoe wij omgaan met uw privacy leest u in ons privacy statement