CNV Onderwijs Academie

Expertise onder de aandacht brengen

academie-logoCNV Onderwijs is de vakvereniging voor iedereen die werkt in een van de onderwijssectoren. Van het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs. Ook studenten van Pabo’s en lerarenopleidingen kunnen lid worden, net als gepensioneerden, werkzoekenden en anders actieven (arbeidsongeschikten etc.) en het personeel uit de onderwijsdienstverlening. CNV Onderwijs telt bijna 54.000 leden. 

CNV Onderwijs Academie is een aparte afdeling binnen CNV onderwijs waar iedereen die werkt binnen de verschillende onderwijssectoren trainingen of cursussen kan volgen om kennis te verbreden. Specifiek voor de OR en (G)MR- leden heeft CNV Onderwijs Academie dienstverlening ontwikkeld om het uitvoeren van de medezeggenschapstaak op scholen verder te optimaliseren.

Het doel van CNV Onderwijs Academie is deze dienstverlening meer onder de aandacht te brengen en meer contracten hiervoor af te sluiten met (G)MR’s. Om dit doel te bereiken heeft CNV Onderwijs Academie besloten een meer gestructureerde aanpak van het bewerken van deze specifieke markt te willen opzetten.

Paola Pistone, adviseur kwaliteit van CNV Onderwijs geeft als reden om nu juist een campagne voor (G)MR op te zetten:

Medezeggenschapsraden in het onderwijs hebben meestal weinig tijd beschikbaar en hebben veel kennis nodig. Die kennis hebben wij in huis en kunnen wij op een eenvoudige manier aanbieden met ons MR Partnerschap.  Met deze campagne brengen wij onze expertise in medezeggenschap en onze dienst MR partnerschap onder de aandacht.

Opdracht aan CRM excellence

CNV Onderwijs Academie heeft CRM excellence benaderd om:

  • Een workshop te verzorgen om gezamenlijk met medewerkers van CNV Onderwijs Academie  een multi-channel campagne op te zetten
  • Op gezette tijden de behaalde resultaten te evalueren met de betrokken medewerkers en zo nodig aanpassingen in de campagne opzet te adviseren.

Aandachtsgebieden die hier speelden zijn:

  • Op orde krijgen van de gegevens van de doelgroep. Dit is lastig omdat het er vele wisselingen in samenstelling van (G)MR’s voor komen
  • Content gereed maken voor gebruik in een multi channel campagne
  • Systeem koppelingen realiseren voor bestaande systemen, zodat het online en offline kanaal met elkaar worden verbonden

CRM excellence heeft ons op een persoonlijke, prettige en doeltreffende manier geholpen deze campagne op te zetten, te evalueren en bij te sturen.

Kijk voor meer informatie over CNV Onderwijs op www.cnvo.nl

Download deze klantcase