CRM coach onderweg naar klant

CRM Business Coach

De CRM visie wordt inmiddels door veel bedrijven ingezet als strategisch instrument om de continuïteit van de organisatie te versterken. De belangrijkste resultaten van de CRM strategie liggen op het gebied van omzetverhoging, kostenverlaging, effectiviteitverbeteringen en kwaliteitsverbeteringen.

Toch is er in veel bedrijven onvoldoende kennis aanwezig van CRM en over wat er komt kijken bij het runnen van projecten op dit gebied. Dit heeft te maken met de vrij brede scope van de CRM problematiek waarbij over de bestaande bedrijfskolommen heen een vaak nieuwe strategie wordt uitgerold met relatief veel impact op de organisatie.

Met de CRM-coaching oplossing wordt externe expertise binnengehaald, zonder dat dit meteen grote budgetten vraagt. Bovendien wordt op deze manier afgedwongen dat de organisatie sterk betrokken blijft in de ontwikkeling van CRM. De CRM coach adviseert en deelt zijn kennis en ervaring maar staat niet op de plek van de interne projectleider en medewerkers. Voor specifiek inhoudelijke taken kan de CRM coach terugvallen op praktische ervaring, een netwerk met technisch- en inhoudelijk CRM specialisten en templates voor terugkerende CRM projectproducten.

De belangrijkste overwegingen om een CRM Business Coach in uw project in te zetten zijn:

  • U kunt het grootste deel van de werkzaamheden door uw eigen medewerkers laten uitvoeren, zonder dat zij over de volledige kennis en ervaring beschikken;
  • Door de inzet van uw eigen medewerkers is het borgen na afronding van het project in de bestaande organisatie en de acceptatie van de veranderingen, groter;
  • Door de inzet van de CRM Coach worden de externe projectkosten geminimaliseerd, terwijl u wel over de volledige kennis en ervaring kunt beschikken. Zo blijft u binnen uw budget en heeft u een goede risicobeheersing;
  • Door de flexibele opzet van de CRM Coaching (moderne media en kennisdeling) is de tijdsbesteding zeer efficiënt, zeker vergeleken bij de dagen die anders besteed worden als een consultant dagenlang wordt ingehuurd.
  • U bent in staat om de te nemen stappen door de beschikbare kennis en ervaring optimaal vast te stellen, in te plannen en te realiseren. Dat bevordert de snelheid per stap en vermindert de foutkans, waardoor de doorlooptijd van uw CRM project korter wordt.

 

Neem contact op