Werknemers lopen naar buiten

CRM processen: inrichten, optimaliseren en inbedden

Het vertalen van de bedrijfsdoelstellingen naar CRM processen vraagt om een correcte toepassing van businesslogica, regels en functionaliteit. Het is niet alleen de inzet van software die zorgt voor de succesvolle toepassing van CRM, in tegendeel. Een heldere uiteenzetting van uw strategie en de daaraan gepaard gaande processen aan de medewerkers op de werkvloer is noodzakelijk. Zij zijn immers de personen die van die processen gebruikmaken; en ervan afhankelijk zijn. CRM is een belangrijk onderdeel van uw commerciële bedrijfsstrategie, op elk niveau van de onderneming.

Doordachte keuzes
CRM is een volwassen vakgebied dat niet is weg te denken uit de bedrijfsvoering van succesvolle ondernemingen. Volwassenheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. De keuzes die u op strategisch niveau maakt betreffende klantbeheer, marktbewerking en serviceverlening hebben directe invloed op het tactische en operationele niveau van uw organisatie.

Door uw visie op CRM en de daaraan gerelateerde strategie te definiëren, bepaalt u de wijze waarop uw klanten kennisnemen van – en kunnen reageren op – hoe u met hen omgaat. Uw klanten worden steeds mondiger, bezitten veel meer kennis dan voorheen en hebben ook gemakkelijker toegang tot die kennis. Om de binding met uw klanten te behouden en waar mogelijk te versterken is de belangrijkste onderscheidende factor: uw relatie met uw klant. U moet de continuïteit ervan kunnen waarborgen, nu en in de toekomst.

Gaat CRM in onze organisatie meer opleveren
dan het kost aan investering, inspanning en tijd?

Antwoorden
Uiteraard zal het consistente gebruik van een CRM systeem zorgen dat uw bedrijfsprocessen beter worden ondersteund. Voordat een juist besluit over de aanschaf of uitbreiding van een systeem kan worden genomen, zal het management wel een aantal vragen beantwoord willen hebben. Gaat CRM in onze organisatie meer opleveren dan dat het kost aan investering, inspanning en tijd? Wat moet er gebeuren om deze verwachte opbrengsten daadwerkelijk te realiseren? In welke fase bevindt de organisatie zich? Welke wijzigingen moeten wij doorvoeren in de organisatie, processen en systemen? Hoe kunnen deze veranderingen projectmatig worden uitgevoerd, zodat we de voortgang volgens plan kunnen realiseren en binnen budget blijven?

Objectieve keuzes
Deze en verwante vraagstukken zijn het expertisegebied van CRM excellence, dé partner en specialist die op directieniveau de juiste vragen stelt en deze ook kan beantwoorden. CRM excellence zorgt dat uw strategische, tactische en operationele CRM vraagstukken op een projectmatige wijze worden beantwoord en gerealiseerd. Leverancier onafhankelijk, zodat altijd objectieve keuzes kunnen worden gemaakt. Onze medewerkers bezitten een unieke vakkundigheid die is gebaseerd op meer dan 20 jaar praktijkervaring. Zij zijn daarom als geen ander in staat om u te helpen bij zowel de ontwikkeling van uw strategie als de omzetting daarvan naar bedrijfsprocessen en operationele werkzaamheden.

 

Neem contact op