Werknemers lopen naar buiten

Marketing processen

Om succesvolle marketingactiviteiten te kunnen ontplooien, zowel online als offline, moet duidelijk zijn hoe uw organisatie waarde toevoegt aan uw klant.

Op die vraag geven wij samen met u antwoord. Centraal daarbij staat onze aanpak om op acht momenten waarde voor uw klant toe te voegen en een top-of-mind positie te creëren.

Waardevol zijn voor de klant, hoe pakken we dat aan?
Toegevoegde waarde voor de klant zit in aanbod waar de klant zelf niks voor hoeft te doen (en waarvoor niks wordt terugverwacht) dat hem verder helpt met het oplossen van zijn probleem (business issue). Dat aanbod kan variëren van informatie, een aanbieding, een tip tot een checklist, etc.

Inzage krijgen in business issues
Om te weten wat precies waardevol is voor de klant moet dus inzage worden verkregen in die business issues én de wijze waarop u daaraan kunt bijdragen. Daar kan CRM excellence u goed bij ondersteunen.

Door in te spelen op die issues en uw klant op meerdere momenten van dienst te zijn met voor hem relevante content, creëert u een top of mind positie. Een positie waarin u degene bent waar aan wordt gedacht wanneer expertise (product- of dienst gerelateerd) uit uw vakgebied nodig is.

En vanuit die positie bent u in staat ben om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren. Die inspanningen gieten we samen met u in concrete marketingcampagnes die u vanuit CRM planmatig en gefundeerd kunt uitvoeren.