Presentatie over CRM strategie

Positionering

Het lijkt wel alsof de klant steeds meer te kiezen heeft en de concurrentie steeds meer toeneemt. Deels is dat inderdaad het geval, maar deels is deze perceptie het gevolg van de steeds transparanter wordende markt. De grote keuze was er namelijk altijd al, alleen was dit voor klant niet altijd zichtbaar.

Uw acquirerend vermogen vergroten
Is het bepalen van de juiste, unieke, positionering daarom lastiger? Nee. Wij zijn overtuigd van niet. Door de juiste toegevoegde waarde voor uw doelgroep te bepalen en deze op het juiste moment op de juiste manier aan te passen, bent u in staat om uw positionering te versterken en uw acquirerend vermogen te vergroten.

Uw klant helpen is het nieuwe verkopen
Verkoop is steeds meer een kwestie van het helpen van uw klant bij het maken van zijn keuze. Hiervoor is het nodig dat u uw klant kent en weet welke problemen hij heeft. Wanneer u dit weet, kunt u uw klant ook vertellen op welke manier uw product/dienst zijn probleem kan oplossen en waarde toevoegen waarmee u de benodigde bewijslast levert.

Hoe specifieker u uw doelgroep kunt benoemen, en met uw diensten en producten kunt aansluiten op hun uitdagingen, hoe beter uw verkoopresultaat.

CRM excellence heeft een uniek traject ontwikkeld om uw acquirerend vermogen te vergroten. Samen met u verhelderen we uw positionering, definiëren uw acquirerende diensten en producten en vertalen deze naar specifieke doelgroepen. Vervolgens stellen we samen met u een push- en/of pull-marketingplan op dat we op een structurele werkwijze implementeren en borgen in uw organisatie. Centraal staat altijd de wijze waarop uw waarde kunt toevoegen en uw doelgroep van dienst kunt zijn.