Presentatie over CRM strategie

CRM visie ontwikkelen

Het besef dat de klant centraal moet staan om succesvol te kunnen zijn is in nagenoeg iedere organisatie geland. Maar hoe kun je hier ook daadwerkelijk naar handelen en wat is er nodig om een klantgerichte organisatie te zijn?

De klant centraal stellen vraagt om visie
De eerste stap in het worden van een klantgerichte organisatie is het vaststellen van uw visie op uw organisatie en de omgeving. Deze visie is de rode draad van uw organisatie en beschrijft de keuzes die zowel uw medewerkers als uw markt begrijpen.

Wat verdient uw aandacht?
De CRM coaches van CRM excellence helpen u vast te stellen waar in uw situatie de aandacht naar uit moet gaan. Het kan bijvoorbeeld goed voorkomen dat u een goed uitgekristalliseerde klantstrategie heeft, maar dat onvoldoende informatie van uw klanten beschikbaar is. Bijvoorbeeld omdat uw klantendatabase vervuild is en in meerdere systemen naar klantinformatie gezocht moet worden. Of dat er weliswaar een goed ingericht CRM systeem beschikbaar is, maar dat uw verkoopprocessen onvoldoende zijn afgestemd op de vereisten die de huidige markt stelt.

Social Media en de integratie met CRM
Social Media is in feite niets meer en niet minder dan een extra kanaal binnen uw marketing- en communicatiemix. Feit is echter wel dat social media de wijze waarop we met elkaar communiceren hebben veranderd. En die verandering heeft ook consequenties voor uw bedrijfsprocessen. Denk alleen maar eens aan de toename van 24/7 beschikbare service kanalen. Door Social CRM te integreren in de actuele CRM strategie, kan er sneller en doelgerichter worden geleerd, gecommuniceerd en gedeeld.

Onderdeel van uw CRM visie is dan ook de vraag: op welke wijze ga ik Social CRM integreren in mijn werkprocessen, in het opstellen van mijn 360 graden klantbeeld en in de kanaalkeuze waarmee ik met mijn doelgroepen communiceer en mijn diensten lever.