Overleg over CRM uitvoering

Campagne management

Veel organisaties vinden het moeilijk om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren, en hierbij de verkoop- en marketingafdeling goed op elkaar te laten aansluiten. Zeker in deze tijd waarin de nadruk op het koopproces ligt en niet op het verkoopproces. De koper heeft de touwtjes in handen en laat zich niet meer door mooie marketingacties verleiden. Hij moet er daadwerkelijk van overtuigd zijn dat er voldoende waarde aan hem en/of zijn organisatie wordt toegevoegd.

Dit vraagt om het toepassen van een verkoopgerichte marketing aanpak binnen uw organisatie. Een aanpak waarmee met duidelijke stappen, meetbare resultaten worden bereikt. En waarin marketing- en verkoopinspanningen echt op elkaar zijn afgestemd en waarde toevoegen aan uw klanten en uw organisatie.

Om succesvolle marketingactiviteiten te kunnen ontplooien, zowel online als offline, moet duidelijk zijn hoe uw organisatie waarde toevoegt aan uw klant. U heeft zelf een beeld bij de waarde die uw organisatie kan toevoegen aan uw klant, maar:

  • Kunt u uw visie ook ‘hard’ maken?
  • Weet u wat uw klant aanspreekt?
  • Deelt uw klant uw visie over uw toegevoegde waarde met u?
  • Heeft deze toegevoegde waarde ook meetbaar effect op het bedrijfsresultaat van uw klant?
  • Welke bewijsvoering heeft u daarvoor beschikbaar?
  • Bent u ervan overtuigd dat uw medewerkers zich dit ook realiseren?

Inzicht in wat uw businessmodel werkelijk succesvol maakt is essentieel om een succesvolle verkoopgerichte marketing aanpak te kunnen realiseren.

Naast visie vergt deze manier om naar commerciële activiteiten te kijken en deze te realiseren, ook een gestructureerde aanpak. Deze gestructureerde aanpak wordt het beste ondersteund door goed campagnemanagement waarbij in de manier van organiseren de klant leidend is voor de activiteiten en niet de interne organisatie. Het is belangrijk dat de activiteiten rondom de betreffende campagne goed ingepland worden. Campagnes moeten vooraf goed uitgewerkt zijn, met alle campagnestappen en responses die worden verwacht. Op deze manier kunnen de waardevolle contacten in de tijd uitstekend worden ingepland. Bij een goed ingeregeld campagnemanagement gelden de volgende basisprincipes:

  • Luister naar je klant;
  • Begrijp wat de klant je vertelt;
  • Handel naar wat je daarvan hebt geleerd.