Overleg over CRM uitvoering

Processen vertalen naar inrichting (CRM Blauwdruk)

Een van de succesbepalende factoren voor uw CRM systeem is de inrichting er van en de wijze waarop de inrichting uw bedrijfsprocessen ondersteund.

In de CRM Blauwdruk wordt beschreven welke informatie, welke processen, welke regels & werkwijzen en welke rapportages benodigd zijn om de gekozen CRM strategie te realiseren. Op basis van de CRM Blauwdruk kan dan een keuze worden gemaakt voor de inrichting van de salesprocessen, de werkafspraken hieromtrent en bijvoorbeeld rapportages.

Door het beschrijven van de CRM Blauwdruk en het matchen met de beschikbare tooling, wordt ook duidelijk welke concessies eventueel moeten worden gemaakt en wat de consequenties hiervan zijn indien bepaalde informatie of werkwijzen niet worden ondersteund.

Oud & Nieuw
In de CRM Blauwdruk staan processen, stuurwensen en klantinformatie. Deze informatie is de basis van uw systeem. Maakt u al gebruik van een database met klantinformatie? Laat deze dan eerst even links liggen. ‘Oud’ mag namelijk niet bepalend zijn voor nieuw.

CRM visie ondersteunen
Door eerst goed na te denken over de gewenste functionaliteit en wat er eigenlijk met de data in het bedrijfsproces wordt gedaan en gedaan zou moeten worden, kan een systeem worden gecreëerd dat de CRM-visie daadwerkelijk ondersteund.

Bij CRM excellence hebben we in de loop der jaren voor veel verschillende organisaties veel verschillende blauwdrukken gerealiseerd. Deze ervaring nemen we graag mee wanneer we met uw blauwdruk aan de slag gaan.