Overleg over CRM uitvoering

Training & Gebruikersondersteuning

Succesvollere medewerkers en tevredener klanten
Het succes van CRM is voor een groot deel afhankelijk van enthousiaste en capabele gebruikers. Dit betekent dat gebruikers niet alleen de functionaliteit moeten leren beheersen, maar ook inhoudelijk op de hoogte moeten zijn van het hoe en waarom.
Kennen gebruikers de CRM visie? Dan zullen zij het systeem veel eerder accepteren. Met tevredener klanten als resultaat. Zo zijn er op drie fronten quick wins te behalen: organisatorisch, aan de gebruikerskant, en voor uw klanten.

CRM excellence ondersteunt het totale leerproces in uw organisatie. Ons belangrijkste advies: begin op tijd!

CRM training
Om de kennisoverdracht van softwaregebruik, systeeminrichting en CRM-processen goed in te regelen, verdient een CRM training de nodige aandacht.

Om een geslaagde CRM-training in te richten zijn antwoorden nodig op de volgende vragen:

  • Welke training en begeleiding zijn wenselijk per gebruikersgroep?
  • Kiest u voor een klassikale oplossing, voor begeleiding on the job, of voor een combinatie?
  • Richt u de training in op de te gebruiken software, of gebruikt u de training ook om de processen en gewenste werkwijze duidelijk te maken?
  • Is de training bedoeld om een organisatieverandering te ondersteunen?
  • Is de training gekoppeld aan een CRM-implementatietraject, of gaat het om een opfristraining waarin een aantal organisatorische aspecten aan de orde komt?
  • Hoeveel waarde hecht u aan terugkomdagen?
  • Laat u de technische training verzorgen door de leverancier van de CRM-software?

CRM excellence heeft ruim vijftien jaar ervaring in CRM-projecten en heeft meer dan tweehonderd projecten uitgevoerd. We kennen de valkuilen, en weten hoe ongewenst gedrag van medewerkers omgebogen kan worden. Wilt u de gebruikersacceptatie op niveau brengen opdat de oorspronkelijk geformuleerde projectdoelstellingen gehaald kunnen worden? Wij delen graag onze kennis en ervaring met u!