Partners

CRM2care

CRM2care is in Nederland leverancier van Sage CRM. De samenwerking tussen CRM excellence en CRM2Care bestaat al bijna 20 jaar. CRM excellence wordt ingezet om de projecten bij klanten van CRM2Care te begeleiden en de gebruikersadoptie tijdens en na de implementatie te optimaliseren. De specialisten van CRM excellence zijn de meest ervaren Sage CRM consultants in Nederland en worden door de Sage CRM klanten zeer gewaardeerd.

SparklingCRM

SparklingCRM

Zinnovation

Zinnovation is één van de dochterondernemingen van CRM excellence. Gespecialiseerd in CRM support en CRM implementaties van Sage CRM en MS Dynamics CRM projecten. Klanten van Zinnovation hebben vragen omtrent het gebruik en support van hun huidige CRM software of over het maken van een hernieuwde keuze van een CRM tool omdat de huidige omgeving niet (meer) voldoet. CRM excellence wordt ingezet als kennispartner en projectmanager op deze projecten.

Fueld

Fueld is één van de dochterondernemingen van CRM excellence. Opgezet vanuit de overtuiging dat social media en online marketing een steeds belangrijkere rol in het CRM domein hebben. De link tussen de leadinformatie vanuit de marketing activiteiten naar de pipeline in de CRM omgeving is van essentiële waarde. CRM excellence wordt ingezet als projectmanager en CRM/marketing executive bij projecten op zowel het online marketing als ook het CRM domein.

Symagic

Symagic heeft een state of the art planningsapplicatie, waarmee niet alleen de beschikbare resources en kwaliteiten gepland kunnen worden, maar waarmee ook de organisatie bestuurbaarder wordt. CRM en Planning raken elkaar dan ook steeds meer. Immers, de leads uit de marketing campagnes en de prospects uit de pipeline, zorgen uiteindelijk voor de behoefte om de beschikbare resources optimaal in te zetten.

BendCRM

BendCRM is leverancier van Microsoft Dynamics CRM met als focus doelgroepen o.a. de opleidingsinstituten, non-profit organisaties en het MKB. De samenwerking is met name gericht op het inzetten van wederzijdse kennis en capaciteit, zeker daar waar het de specifieke doelgroep van de opleidingsinstituten betreft. CRM excellence wordt betrokken als kennispartner. Waar nodig levert CRM excellence ook projectmanagement capaciteit.

Salesfeed

Salesfeed is een Nederlandse leverancier van ‘State of the Art’ IP marketing software. CRM excellence en dochteronderneming Fueld geloven sterk in de kwaliteit van Salesfeed. Daar waar Fueld de software implementeert als partner van Salesfeed, heeft CRM excellence de rol om de mogelijkheden van deze tool in het CRM domein duidelijk te maken. De leads uit het IP marketing kanaal komen uiteindelijk in de CRM database terecht voor verdere opvolging.

Heliview

Heliview Online heeft het kennisplatform ICustomer opgezet. Hier wordt ook de kennis van CRM excellence gedeeld, met name de White papers die op het CRM vlak worden geschreven.
Door het delen van kennis en ervaring via dit platform van Heliview, is CRM excellence niet alleen in staat om de ervaring breder te delen dan alleen met haar bestaande klanten, maar ook nog in staat om hiermee nieuwe klanten te realiseren.

Prospex

Prospex is specialist op het gebied van B2B leadgeneratie. Prospex ontwikkelt inventieve campagnestrategieën waarbij stapsgewijs kennis wordt gedeeld met de doelgroep. De resultaten van deze campagne strategieën zijn dan marketing en sales gekwalificeerde leads waarbij de leads die hieruit voortkomen, dan in het CRM domein toegevoegd en opgevolgd kunnen worden. CRM excellence wordt ingezet op het moment dat er specifieke CRM vraagstukken bij klanten van Prospex aan de orde zijn.

Lidmaatschappen

SMA

Sinds 1971 is de Sales Management Association (SMA) dé beroepsvereniging voor sales professionals op elk niveau. Eén van de aandeelhouders van CRM excellence (Marielle Dellemijn) heeft met haar bijdrage jarenlang als bestuurslid de SMA en commercieel Nederland een enorme boost gegeven. Op het moment dat haar inzet beloond is door haar als Lid van Verdienste aan te merken, is de link tussen de SMA en CRM excellence blijvend geworden.

VNO/NCW

VNO-NCW behartigt de belangen van het bedrijfsleven, waarbij 120.000 bedrijven uit alle sectoren via brancheorganisaties lid zijn. De grote ondernemingen zijn rechtstreeks lid van VNO NCW. In totaal vertegenwoordigt VNO-NCW ongeveer 90 procent van de private werkgelegenheid in Nederland. VNO-NCW heeft de ambitie om van Nederland het meest welvarende land ter wereld te maken. Dat is ook waarom CRM excellence een bijdrage levert aan VNO-NCW.

PvKO

Platform voor Klantgericht Ondernemen (PvKO) is de vereniging die richting geeft aan bedrijven die antwoord willen blijven geven op de veranderende vraag en behoefte van de klant. PvKO treedt op als onafhankelijk kennisplatform. Douwe Deinum heeft jarenlang een bestuursrol binnen het PVKO vervuld en de kennis van CRM excellence ingebracht. Uiteraard is CRM excellence ook nu een actief lid van het PVKO.

Wij ondersteunen

rotary

Rotary

Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service above Self. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn om hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap. CRM excellence levert in de persoon van Marielle Dellemijn een actieve bijdrage aan de Rotary in Groningen.

groninger museum

Groninger Museum Salon

De Groninger Museum Salon is een stichting die het Groninger Museum ondersteunt en daarnaast een interessant netwerk biedt van betrokken ondernemers. Met de presentaties, van nationale en internationale betekenis, wil het Groninger Museum het publiek verwonderen en aanzetten tot meningsvorming. CRM excellence is lid van de Groninger Museum Salon. Mocht u eens samen met een van ons het Groninger Museum bezoeken, laat het ons weten!

sathikosath

Sathikosath

Sathiko Sath is een stichting die in 2009 is opgericht om kinderen van de dragers in Nepal meer kansen te geven. Dat gebeurt door ze gedurende 10 jaar goed onderwijs aan te bieden op een van de beste scholen in Kathmandu, de Little Angels’ School (LAS). Dit verzekert hen van een toekomst met ontplooiingsmogelijkheden. CRM excellence ondersteunt door inzet van capaciteit van dochteronderneming Fueld de stichting.