Presentatie over CRM

Een succesvolle CRM beheerorganisatie

U heeft de implementatie van uw CRM strategie ondersteund door de aanschaf en inrichting van een CRM systeem. Nu wilt u uw klantgerichte werkwijze handhaven en versterken, zeker als het project in de laatste fase wordt overgedragen aan de lijnorganisatie. Dan valt immers de directe ondersteuning vanuit het project weg. Terwijl u uw complete CRM-omgeving wilt blijven onderhouden, beheren en laten meebewegen met de stappen die uw organisatie neemt. Een CRM strategie is immers iets blijvends, iets dat zich blijft ontwikkelen.

Op het moment van overdracht van project naar de lijn moet binnen uw organisatie een structuur aanwezig zijn om het gebruik van het geïmplementeerde CRM systeem goed te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Het gebruik ondersteunen gaat niet vanzelf. Een aantal mensen zal proactief moeten “duwen en trekken”. De mensen in de organisatie moeten weten wat er van hen wordt verwacht, hoe ze het CRM systeem moeten gebruiken, hoe de klantprocessen dienen te verlopen, welke management rapportages worden toegepast, etc.

In ons whitepaper Beheer van CRM-applicaties, van project structureel naar de lijn leest u meer over het vormgeven en inrichten van deze structuur.

Goed beschouwd staat uw CRM-applicatie in het hart van uw organisatie en is een van uw bedrijfskritische systemen. Die verdienen de juiste aandacht als het gaat om beheer. U wilt dan ook een professionele beheerorganisatie opzetten, die de continuïteit van de gedane investering bewaakt en vergroot. Een beheerorganisatie met verstand van gebruikers, CRM-software en -databases. Een beheerorganisatie die daarnaast oog heeft voor mogelijke koppelingen en integraties die u heeft gerealiseerd. En die begrijpt welke vragen en uitdagingen de business heeft.

Het realiseren van een goede beheerorganisatie vergt een visie op vraagstukken, zoals:

  • Wie wordt de eigenaar van CRM?
  • Hoe wordt omgegaan met nieuwe medewerkers?
  • Op welke wijze worden nieuwe ideeën verzameld?
  • Hoe worden implementatiebeslissingen genomen om de CRM implementatie verder te optimaliseren?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de data beoordeeld?
  • Hoe wordt de organisatie geïnformeerd over de CRM resultaten?
  • Hoe worden service calls geregistreerd en in het oog gehouden?
  • Hoe is het samenspel tussen de beheerorganisatie en de support vanuit de software leverancier?

Wilt u met ons afstemmen op welke wijze u een succesvolle CRM beheerorganisatie kunt opzetten? En van gedachten wisselen over de voor u meest belangrijke aandachtspunten? Laat dan uw gegevens achter zodat een van onze specialisten contact met u kan opnemen om de mogelijkheden en voordelen te bespreken.

 

Neem contact op