Vergadering over pro actieve marktbenadering

Passende CRM software

U heeft behoefte aan CRM software die past bij uw behoeften zodat zowel uw dagelijkse praktijk als ook de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt voldoende worden ondersteund. Nu en in de toekomst. De onderliggende processen moeten naadloos kunnen worden ingericht, de output moet gericht zijn op de gewenste management sturing en de architectuur variabelen moeten passen in de keuzes die vanuit IT zijn gemaakt.  Dat geldt zowel voor nieuw aan te schaffen CRM software als ook voor gebruik van bestaande CRM software.

Het kiezen voor de juiste CRM software vereist inzicht in de bestaande aanbieders, ervaring met verschillende applicaties en de kennis om de juiste bewijsvoering van de leveranciers te vragen. Binnen CRM excellence hebben we een succesvolle methodiek om u te helpen met uw CRM software keuze. In feite zijn er hierbij drie typen hoofdvragen die we voor onze klanten oplossen:

  1. Help ons met het kiezen van CRM software die een acuut operationeel probleem oplost, waarna we daarna de bredere implementatie kunnen doen.
  2. Help ons met het kiezen van nieuwe CRM software die ook op termijn voldoet.
  3. Beoordeel de bestaande CRM software als het gaat om de huidige vereisten die de organisatie stelt om de continuïteit te borgen en stel vast of en zo ja, welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden zodat de software weer voldoet.

Elk van deze vragen heeft zijn eigen focus en aanpak, waarbij onze kennis en ervaring leidt tot een goed onderbouwde keuze en een goede start tussen uw organisatie en de beoogde software leverancier. Dat geldt zowel voor nieuw aan te schaffen CRM software als ook voor het beoordelen en eventueel upgraden van uw bestaande software. Om wat meer zicht te krijgen op onze visie op deze laatste insteek kunt u dit artikel lezen: CRM optimalisatie: doen of laten.

Wilt u zeker weten dat uw keuze voor CRM software ook op termijn de juiste blijkt te zijn en dat uw implementatie succesvol zal zijn omdat de gekozen software goed past bij de vereisten van uw organisatie?

Neem dan contact met ons op via 050 309 69 95 of info@crmexcellence.nl of laat uw gegevens achter zodat een van onze specialisten contact met u kan opnemen om de mogelijkheden en voordelen binnen uw situatie door te spreken.

 

Neem contact op