Buiten overleg tussen medewerkers

Onderwijsinstellingen

Als onderwijsinstelling heeft u te maken met:

 • Hoge bedrijfsmatige eisen, financieel en kwalitatief: het credo ‘de juiste student op de juiste plek’ heeft een aanzienlijke financiële drijfveer gekregen doordat enerzijds switchgedrag en uitval hoge kosten vertegenwoordigen, en anderzijds de politiek eisen stelt aan doorstroom naar werk of hoger opleidingsniveau, studierendement en bekostigingsmechanismen vanuit de overheid.
 • Communicatieve eisen: eisen die in de perceptie van de doelgroepen als normaal worden ervaren. Denk hierbij aan herkenning van potentiele studenten in het instroomtraject zodat zij zich niet steeds hoeven te registreren, het inzetten van het alumninetwerk als het gaat om deeltijdopleidingen/ topstudies of aan de integratie van het alumninetwerk in stage en afstudeercircuits. En dan nog niet te spreken over het inzetten van het gehele relatienetwerk om studenten aan een passende werkomgeving te helpen.

Van productgericht naar klantgericht denken
Onder andere deze eisen hebben in de afgelopen 5 jaar ook binnen de onderwijswereld gezorgd voor een switch van het traditionele productgerichte (opleidingen en colleges) denken naar het klantgericht denken (studenten, relatienetwerk en andere stakeholders). De wijze waarop organisaties ingericht en aangestuurd worden, is meer en meer vanuit een visie op Customer Relationship Management (CRM).

CRM binnen het onderwijs
De belangrijkste resultaten van de CRM strategie binnen het onderwijs liggen binnen  instroommanagement, doorstroommanagement en uitstroommanagement. Het gaat dan zowel om effectiviteitsverbeteringen als kwaliteitsverbeteringen.

De uitdaging? Eén centrale visie
In de praktijk blijkt het lastig om een centrale visie op het hoogste niveau gedragen te krijgen. Niet alleen omdat de autonomie van organisatieonderdelen verschilt, maar ook om onderliggende richtlijnen, processen en meetbare doelen en verantwoordelijkheden vast te stellen.

CRM excellence heeft al meerdere onderwijsinstellingen geholpen in hun CRM ontwikkeling. De belangrijkste processen die bij een onderwijsinstelling in het kader van CRM aan de orde zijn, hebben betrekking op:

 • Ondersteuning instroomactiviteiten (nationaal en internationaal);
 • Afhandeling van informatieaanvragen;
 • Relatiebeheer organisaties & bedrijven;
 • Levering instroominformatie Schooldossier;
 • Alumni beheer;
 • Stage activiteiten;
 • Contract activiteiten;
 • Leven Lang Leren en Masters opleidingen / Post HBO opleidingen/ Top Opleidingen;
 • Informatiecentrum / Serviceplein.

Referenties