Fortis Merchant & Private Banking

fortisFortis is een internationale financiële dienstverlener in bankieren en verzekeren en biedt particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed aanbod van financiële producten en diensten via eigen kanalen, in samenwerking met het intermediair of via andere partners.

Clearing, Funds & Custody richt zich met haar professionele dienstverlening specifiek op banken, brokers, professionele handelaren, institutionele beleggers en (alternatieve) fundmanagers.

“Voor realisatie van onze Global Strategy is CRM een wezenlijk onderdeel. Het hoge kennisniveau van CRM excellence helpt ons hierbij.” Fred Dellemijn, Director Marketing Clearing, Funds & Custody, Fortis Merchant & Private Banking

Reden voor Clearing, Funds & Custody  om een CRM project te starten:
Onze strategie draait om verdere groei in bestaande markten, aktief worden in nieuwe markten en ontwikkelen van nieuwe produkt/marktcombinaties, aansluitend bij de expansie van onze cliënten. Om dit te ondersteunen moeten onze relaties optimaal worden bediend en is relatie cross-reference een belangrijk aandachtsgebied.

Door de groei van de organisatie was er sprake van meerdere systemen waar cliëntgegevens werden vastgelegd. De mogelijkheden van systemen die primair geënt zijn op financiële en effectendienstverlening waren evenmin ingericht om de onderliggende CRM strategie in te bedden in de organisatie.

De cliënten werken in belangrijke mate internationaal. In samenwerking met een internationaal relationshipmanager worden de cliënten vanuit de verschillende kantoren bediend. Het was noodzakelijk om alle cliëntencontacten overal ter wereld beschikbaar te hebben en op deze wijze het  salesproces en relationshipmanagement te kunnen ondersteunen en coördineren.

Samenwerking met CRM excellence

Clearing, Funds & Custody heeft CRM excellence benaderd om haar kennis en ervaring in te zetten in de Fortis projectgroep om de implementatie van het geselecteerde CRM systeem te begeleiden. Het ging hierbij om zowel de technische als de organisatorische implementatie. Tijdens de organisatorische implementatie heeft CRM excellence® ook de internationale trainingen verzorgd. Nu het project in een volgende fase is gekomen, wordt gezamenlijk met het Fortis Beheerteam vorm gegeven aan de dagelijkse ondersteuning van de gebruikers en het kanaliseren van nieuwe eisen en wensen.

Werkwijze

De projectgroep bestond uit verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen hadden elk hun eigen aandachtsgebied. De projectleider rapporteerde aan de stuurgroep. Er is vanuit de Nederlandse vestiging gewerkt aan een internationale roll-out, waarbij de voertaal overal Engels is.

Met de nodige flexibiliteit heeft de organisatie gereageerd op de invoering van CRM en is men enthousiast geraakt over de ondersteuning die CRM biedt bij de verwezenlijking van onze strategie.

Fred Dellemijn:” CRM excellence® werkt als verlengstuk van onze eigen organisatie. De implementatie is goed en soepel verlopen, met een korte implementatietijd”.

Doel en resultaat
De eerste gerealiseerde Quick Win is het gebruik van een centraal cliëntensysteem met een gemeenschappelijke toegang. Hierdoor kregen de medewerkers een totaaloverzicht van de in de organisatie aanwezige cliëntenkennis.

Belangrijke doelen die beoogd zijn met het CRM project zijn verweven met deze centrale vastlegging en internationale toegankelijkheid van de cliëntgegevens, waardoor een verbetering in efficiency is gerealiseerd..

Fred Dellemijn over de gebruikersacceptatie: Gebruikers gebruiken het CRM systeem naar tevredenheid. Nu kunnen we de cliënten nog beter individueel bedienen en daarmee onze doelstellingen behalen. CRM excellence® is hierbij een perfecte business partner”.

Download deze klantcase