Hooghoudt

Verkoopgerichte marketing aanpak

HooghoudtDe naam Hooghoudt is al meer dan 115 jaar met Groningen verbonden. Hooghoudt B.V. behoort tot de top drie van nationale distilleerderijen en ontwikkelt en verkoopt alcoholische dranken voor de consument in Nederland en in het buitenland, waaronder de Wodka en WodkaPlus, Jonge Dubbele Graanjenever, Kalmoes Beerenburg en Royalty Vodka.

Om een gerichte keuze te kunnen maken ten aanzien van communicatiestrategie en budget wilde Hooghoudt onderzoeken of een persoonsgerichte e-mail campagne een effectief middel is om de klantloyaliteit te vergroten. Nevendoel was directer in contact te komen met de doelgroep van de nieuwste productenlijn: die van WodkaPlus.

Opdracht aan CRM excellence
Voorbereidend onderzoek doen met als doel uiteindelijk te komen tot een plan van aanpak waarmee Hooghoudt de mogelijkheid heeft de klantloyaliteit te vergroten door middel van direct mail (DM). Belangrijk was het beantwoorden van de volgende twee vragen:

algemeen: is DM op dit moment voor Hooghoudt een geschikt marketinginstrument?
focus op klantloyaliteit: is DM een geschikt instrument om de klantloyaliteit te vergroten?

Werkwijze
Met bovengenoemde twee vragen als uitgangspunt ontwikkelde CRM excellence® voor Hooghoudt een proef met DM via e-mail. Het belangrijkste rendement dat men hierbij voor ogen had was het uitbreiden van de grootte van het ambassadeursbestand voor het product WodkaPlus. Als afgeleid doel werd ‘het verder uitbouwen van het merk Hooghoudt’ gedefinieerd.

Algemeen directeur B.L. Hooghoudt licht de werkwijze als volgt toe: “Voor de uitvoering van de test mailing werd gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Follow up methodiek’. CRM excellence werkte met hulp van een speciaal ontwikkelde workflow, of wel ‘boom’ (een marketingmethode waarbij de volgende stap afhankelijk is van het antwoord op de voorgaande vraag) en genereerde zo een aanzienlijke respons op de mailing via e-mail. De test liep van eind maart tot en met juni. Uit de eerste evaluatie in juli bleek al dat de vooraf gedefinieerde doelstellingen ruimschoots waren bereikt”.

Resultaat

B.L. Hooghoudt vervolgt: “In één jaar tijd is een bestand opgebouwd van 1000 mensen die onder de noemer ‘ambassadeur’ onze nieuwste productlijn ondersteunen. Bovendien blijkt het nu mogelijk de doelgroep meer en eenvoudiger te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de producten”. Over de samenwerking met CRM excellence® zegt Hooghoudt: “Met CRM excellence® was het prettig en realistisch werken. Voorgesprekken over het vaststellen van haalbare doelen en het waarom van de test mailing, waren haast net zo belangrijk als de daadwerkelijke uitvoering ervan. De no-nonsense aanpak van CRM excellence® bleek goed aan te sluiten bij de stijl van ons bedrijf”

Kijk voor meer informatie over Hooghoudt B.V. op www.hooghoudt.nl

Download deze klantcase