Provincie Noord-Holland

e-Relatie

provincienoordhollandHet werkveld e-Relatie houdt zich bezig met het beheren en delen van informatie over de externe contacten van de provincie. In het provinciebrede relatiesysteem, ook wel het customer relationship management (CRM) systeem genoemd, wordt vastgelegd met wie allemaal ‘zaken wordt gedaan’.

Zo wordt gegarandeerd dat een relatie wordt herkend en dat men alle actuele informatie bij de hand heeft. Daarnaast gaat het ook om het efficiënt gebruikmaken van de basisregisters van andere overheden.

Vanaf eind 2008 kan de contacthistorie en de briefwisseling met de externe relatie worden gescand en ingevoerd in het nieuwe relatiesysteem. De brief is dan voor iedereen vindbaar. In de database van het relatiesysteem kunnen ook de interessegebieden van relaties worden bijhouden.

Zo kunnen relaties bijvoorbeeld met een druk op de knop worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten die hun interesse hebben.

Kijk voor meer informatie over de Provincie Noord-Holland op www.noord-holland.nl