Quint Wellington Redwood

Ondersteuning van de marketingprocessen en aansluiting op het verkoopproces

quintQuint Wellington Redwood – kortweg Quint – is een organisatie verbeteringsbureau, dat zich toelegt op het oplossen van managementvraagstukken op het gebied van informatietechnologie.

De organisatie met 160 werknemers is sterk groeiend op de diverse continenten. De thuismarkt wordt gevormd door de Benelux.

In deze regio zijn het productportfolio, de marktpositie en relevante bedrijfsfuncties het meest uitgewerkt.

 

Quint had diverse redenen om een CRM project te starten:

  • Bij een internationaal opererend bedrijf hoort een over de gehele linie gedragen CRM strategie. Reden hiervoor is dat kennis, mogelijkheden en goede praktijkervaringen gedeeld moeten worden om de internationale strategie te ondersteunen.
  • Er was behoefte aan meer ondersteuning van de marketingprocessen en aansluiting van deze processen op het verkoopproces (leadgeneratie, campagnes, e.d.).

Opdracht aan CRM excellence
Aan CRM excellence werd gevraagd mee te denken in het proces voorafgaand aan de selectie van een nieuw CRM systeem, dat de strategische uitgangspunten van Quint ondersteunt. Daarbij diende rekening gehouden te worden met randvoorwaarden van het te kiezen systeem, zoals IT-infrastructuur, kosten, schaalbaarheid en flexibiliteit.

Werkwijze
De nadruk heeft gelegen op het proces rond het definiëren van de behoefte ten aanzien van het CRM pakket.

De toenmalige Sales Manager van Quint licht toe: “CRM excellence® heeft ons in een template meegenomen, en een goede planning gemaakt waardoor we nu in de eindfase zitten. Dat wil zeggen dat we nu heel gericht een marktscan kunnen doen om tot selectie van het voor Quint meest geschikte CRM pakket te komen. Daarnaast heeft CRM excellence als onafhankelijk adviseur sterk bijgedragen aan het proces om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen”.

Resultaat
Het doel was om een globaal inzicht te creëren in de accounts en de sales- en marketing campagnes. Ook is de wens geuit om verkoopprocessen en marketing campagnes continue te kunnen managen en bij te sturen waar nodig. Door de inzet van CRM excellence is een zorgvuldig afgewogen keuze voor een CRM pakket gerealiseerd.

“De samenwerking met CRM excellence heeft een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen van de internationale groei en het creëren van een wereldwijd bedrijf met een duidelijke, uniforme uitstraling en marktbewerking”.

Kijk voor meer informatie over Quint Wellington Redwood op www.quint.nl

Download deze klantcase