REAAL Verzekeringen

Begeleiding en trainen gebruikersorganisatie, trainen en coachen projectleider, opzetten beheerorganisatie.

reaalREAAL Verzekeringen is een slagvaardige en solide verzekeraar met een toppositie in de particuliere, midden- en kleinzakelijke markt.

REAAL staat open voor nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze in een innovatief product- en dienstenaanbod dat is afgestemd op de eisen van vandaag én morgen.

Dit wordt bereikt dankzij een grote betrokkenheid en overtuiging bij het onafhankelijke intermediair en de medewerkers van REAAL.

Reden voor REAAL Verzekeringen om een CRM project te starten:
De focus van REAAL Verzekeringen is sterk gericht op de particuliere en MKB markt in Nederland. REAAL Verzekeringen wil in 2008 tot de Top-5 Levensverzekeraars in Nederland behoren. Om dit te bereiken moeten niet alleen top-producten worden aangeboden, maar moet ook toegevoegde waarde worden geleverd aan het verkoopkanaal, de intermediairs.

Het doel van het CRM project binnen Reaal was om het zwaar verouderde, niet gebruiksvriendelijke Klantinformatiesysteem te vervangen door een goed werkend en gebruiksvriendelijk CRM systeem binnen REAAL Verkoop. Hierdoor kan de interactie met en toegevoegde waarde voor de intermediairs verder worden vergroot en ingebed in de dagelijkse processen, zodat de toppositie niet alleen wordt verworven maar ook behouden. Er is gekozen voor MS CRM.

Opdracht aan CRM excellence
REAAL Verzekeringen heeft CRM excellence benaderd om:

  • in een coachende rol haar ervaring in te zetten op het vergroten van de gebruikersacceptatie, zodat het systeem echt ingebed kon worden in de organisatie;
  • de gebruikersorganisatie te trainen;
  • de deelprojectleider(s) en de stuurgroep met raad en daad te ondersteunen in het project.

Aandachtsgebieden die speelden, zijn:

  • het succesvol implementeren binnen de scope en het budget, met een succesvolle verkooporganisatie waar CRM nog niet als noodzaak werd ervaren;
  • het feit dat de gehele verkooporganisatie meer synergie moest bereiken;
  • het opbouwen van het integrale klantbeeld tussen de verschillende verkoopkanalen.

Werkwijze
Na de keuze voor Microsoft CRM vanuit het management, is een projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit Verkoop, Programmamanagement, IT en Communicatie.
Na de inrichting is er een gezamenlijke kick-off gehouden.

Gedurende het inrichtingstraject is er een groot communicatie offensief naar de toekomstige gebruikers ingezet, zodat CRM onder de aandacht zou komen en de juiste verwachtingen werden gewekt. In de week na deze kick-off zijn de deelnemers in groepen van maximaal 10 personen getraind.

Heleen Jaspers, vanuit het management verantwoordelijk voor de CRM implementatie en lid van de stuurgroep geeft aan: ”De gebruikersacceptatie was een belangrijk punt om tot succes te komen. Juist door de verschillende gebruikersgroepen, verschillende ervaringen in het verleden en een verouderd systeem was een een zeer heterogene groep. De aandacht middels de communicatie-uitingen en de wijze waarop de training volledig was afgestemd op onze inrichting, waren belangrijke peilers voor het latere draagvlak”.

Resultaat
Het nieuwe CRM systeem is voor de gehele verkooporganisatie succesvol geïmplementeerd.

Jaspers: “Nu het systeem draait blijkt dat door het sturen op een juist (en intensief) gebruik de medewerkers van Verkoop het systeem steeds meer waarderen en gebruiken om onderling klantinformatie uit te wisselen en afspraken met klanten vast te leggen.

Ook het klantbeeld is veel completer doordat we tijdens het project hebben gekozen alle informatie nieuw in te voeren en niet de gegevens uit het oude klantinformatiesysteem te gebruiken. CRM excellence acteerde als onderdeel van het REAAL team. Alles was bespreekbaar, de inzet was volledig en er werd goed meegedacht met REAAL. De begeleiding van de (deel)projectleiders was goed en effectief.”

Kijk voor meer informatie over REAAL Verzekeringen op www.reaal.nl

Download deze klantcase