Zorgring

Selectie en implementatie CRM systeem voor het Service Centrum

ZorgringnhnDe ZorgRing met vestigingen in en rondom Zoetermeer, is een zorgverleningsorganisatie die zich op uiteenlopende vlakken van de zorg heeft gespecialiseerd. Zo richt ze zich op ouderen, maar ook op mensen met een handicap of langdurig zieken.

CRM excellence is betrokken geweest bij het opzetten van een nieuw organisatie onderdeel binnen De ZorgRing; het Service Centrum.

Reden voor De ZorgRing om een CRM project te starten:

De aanleiding van de opdracht om een Service Centrum te ontwikkelen was om een betere aansluiting te creëren tussen een binnenkomende hulpvraag van een klant en de opvolging daarvan in de organisatie.

Invoering van CRM moest invulling geven aan de behoefte aan klantinformatie zodat het Service Centrum haar taak optimaal kan vervullen.

Germien la Grand, projectleider van het Service Centrum project bij De ZorgRing motiveert de keuze voor een CRM project als volgt: “De mensen die werkzaam zijn bij het Service Centrum zijn de spil van de contacten met de markt en moeten pro-actief kunnen handelen. Niet alleen als het gaat om het directe contact met de klant, maar ook als het gaat om het bieden van alternatieven en additionele diensten.

Deze aanpak moet per segment en per product markt combinatie worden toegepast. Daarnaast wordt het Service Centrum gebruikt als bron van marketinginformatie, bijvoorbeeld om nieuwe behoeften te peilen, soorten vragen te verzamelen en deze te analyseren. Door de invoering van CRM is De ZorgRing beter in staat om dicht bij de markt te blijven. Zodoende kunnen wij onze dienstverlening nog nauwkeuriger afstemmen op de combinatie van wensen, behoeften én financiële mogelijkheden van onze klanten.”

De opdracht aan CRM excellence
De ZorgRing heeft CRM excellence benaderd om:

  • Aan te geven op welke wijze klantgegevens het beste vastgelegd kunnen worden en welke gegevens noodzakelijk en wenselijk zijn om te registreren.
  • Een advies te geven welke systemen in huis geschikt, dan wel aanpasbaar zijn of welk systeem aangeschaft dient te worden.
  • Inzicht te geven in de bijbehorende kosten en het tijdpad.
  • Een implementatieplan te maken en de invoering van het gekozen CRM systeem in de organisatie te begeleiden.

Aandachtsgebieden die speelden, zijn:

  • Een recent opgezet Service Centrum, dat haar eigen positie in de veranderende omgeving moest vinden.
  • De organisatie, die de klantinformatie meer centraal moest stellen om een goede serviceverlening te realiseren.
  • De IT infrastructuur, waarbij al een groot aantal applicaties in gebruik was waar klantinformatie werd vastgelegd.

Werkwijze
Na een zorgvuldige inventarisatie van de huidige en gewenste werkwijze is een advies gegeven over de klantstrategie en de implementatie ervan binnen het Service Centrum. Op basis van het implementatieplan en het inrichtingsdocument is voor een CRM software applicatie gekozen die ook goed te koppelen is aan de bestaande systemen.

Resultaat

Het resultaat van het nieuwe Service Centrum is een aanzienlijke efficiency toename die  voornamelijk te danken is aan de klantinformatie die nu centraal beschikbaar is. Hierdoor zijn medewerkers beter in staat de actuele situatie van de klant te beoordelen en verder te volgen. Bij het Service Centrum van De ZorgRing werken zes part-time centralisten die gemiddeld 300 calls per week afhandelen.

Germien la Grand: “De samenwerking met CRMe is als positief ervaren. De interactie tussen de organisaties verliep soepel. Vooral het vermogen van CRM excellence om de doelstelling helder te krijgen en te houden heeft zeker bijgedragen aan het behaalde resultaat”.

Kijk voor meer informatie over De ZorgRing op www.zorgring.nl

ZorgRing gaat tegenwoordig verder onder een nieuwe naam: Vierstroom.