Werknemers lopen naar buiten

(Semi) Overheden

De overheid is volop in beweging. Als gevolg van bezuinigingen en tegelijkertijd de opkomst van de mondige en veeleisende burger wordt er een beroep gedaan op de professionaliteit van de dienstverlening overheidsinstanties.

Bij het vaststellen van begrotingen wordt steeds vaker de waarde die de overheidsdienst aan de ‘klanten’ (i.c. burgers en bedrijfsleven) toevoegt onder een vergrootglas gelegd. De moderne overheid is niet meer alleen bepalend maar wordt steeds vaker gevraagd in te spelen op veranderende wensen van burgers en bedrijfsleven.

Het effectiever van dienst zijn van burgers en bedrijven kan door:

 • Het leveren van een tijdige, hoogwaardige service gericht op de behoeften van de burgers;
 • Het automatiseren van processen om efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen;
 • Processen te ontwerpen en technologie te gebruiken om samenwerking en besluitvorming in afdelingen en instanties te ondersteunen;
 • Het creëren van klantwaarde door burgers en bedrijfsleven op basis van hun behoeften proactief te voorzien van de juiste informatie en adviezen.

Processen vertalen naar toekomst vaste, klant gedreven en efficiënte oplossingen.
CRM excellence heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een betrouwbare partner voor (semi) overheidsinstanties. Wij begrijpen de problematiek die speelt en kunnen met een transparante en flexibele aanpak helpen bij het ontwerpen van professionele informatiehuishouding en efficiënte processen.

Rekening houdend met urgentie en complexiteit vertalen we bestaande processen en systemen vertalen naar toekomst vaste, klant gedreven en efficiënte oplossingen.

We helpen daarmee de belangrijkste uitdagingen van de (semi) overheid te realiseren door onder meer:

 • Het begeleiden van selectietrajecten (aanbesteding).
 • Het ontwerpen van klantgerichte processen voor serviceafdelingen en backoffice.
 • Het vertalen van processen naar inrichting CRM systeem (CRM Blauwdruk).
 • Het inrichten van casemanagement voor organisaties en individuen.

Referenties

 • KVK
 • Agentschap NL
 • Syntens
 • Provincie Noord-Holland

Relevante kennisdocumenten
Artikel: Herkennen, managen en waarderen van weerstand tijdens verandertrajecten