Golfen met klanten voor buitengewone klantbeleving

Sportorganisaties

Nederland is een sportland én een land dat ondernemend is op sportgebied. De breedte van sport is in Nederland sterk ontwikkeld en ook op topsportniveau presteren we goed, als klein landje zijn we daar met z’n allen ook trots op. De sportsector staat open voor innovaties waarbij technologische ontwikkelingen belangrijke drijfveren zijn.

Communicatieprocessen van belang voor relatiebehoud en relatie versterking
De komende jaren worden veel innovaties verwacht waarbij de gebruiker centraal staat in de productontwikkeling, en nieuwe toepassingen die informatie- en communicatieprocessen tussen sporter, coach en omgeving vergemakkelijken. Vooral die communicatieprocessen zijn van belang om de relatie tussen organisatie en haar stakeholders, waaronder leden, te behouden en te versterken. Daarbij is kennis van de klant én van de ontwikkelingen binnen de sector nodig.

Ontwikkelingen die op de sportsector afkomen zijn bijvoorbeeld:

  • Consumenten willen steeds meer zelf invulling geven en bepalen waar tijd aan wordt besteed. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan een ‘comfortzone’ toe, men wil horen bij een omgeving waar men zich thuis voelt.
  • De afnemende sociale cohesie maakt het vinden van sportkader en bestuurders voor sportverenigingen een uitdaging.
  • Er is een toename in allochtone bevolkingsgroepen en ouderen (vergrijzing).
  • Een stijgend aanbod van verschillende typen sport die men wil uitproberen. De behoefte om uniek te zijn en de snelheid van de maatschappij zorgen voor een grotere wisseling aan lidmaatschap van sportclubs.
  • Gezond leven is ‘in’. Er komt steeds meer een taboe op ongezonde leefstijl (roken, drinken, eten)

Consequenties voor de sport
Om in te spelen op deze ontwikkelingen is het vereist om aan te blijven sluiten bij de doelgroep en gebruik te maken van potentieel (allochtonen en ouderen hebben andere behoeftes, sporter/vrijwilliger wil meer maatwerk). Dat vraagt om een innovatieve aanpak omdat het niet altijd meer vanzelfsprekend is om te sporten in georganiseerd verband.

Voor die innovatieve aanpak is kennis nodig van het gedrag en de behoeftes van sporters en te zorgen voor een vorm van verbinding.

Bij CRM excellence hebben we een hart voor de sport. Uit eigen ervaring begrijpen we de problematiek waar sportbonden en – koepels mee worstelen. Wij helpen door:

  • Het ontwikkelen en implementeren van een effectieve CRM strategie.
  • Het inrichten van een 360 graden klantbeeld voor zakelijke relaties of juist gericht op de particuliere markt.
  • Het in kaart brengen van doelgroepen en het opzetten van customer lifecycle management.
  • Het stroomlijnen van marketingcampagnes.

Referenties

Relevante kennis

Whitepaper: De CRM Coach, uw sparringpartner tijdens CRM trajecten
Whitepaper: Campagnemanagement en social media
Whitepaper: Klantbeleving als concurrerend vermogen


Bron Trends & Ontwikkelingen: www.sport-koepel.nl

Laat een reactie achter