CRM coach onderweg naar klant

Zakelijk dienstverleners

Als (groot)zakelijk dienstverlener wordt u geconfronteerd met grote structurele en conjuncturele uitdagingen:

  • Het is niet meer vanzelfsprekend dat bestaande relaties winstgevend blijven, ook uw klanten hebben te maken met de nieuwe werkelijkheid.
  • Het is niet meer zo dat werkgevers, zelfs onder de huidige economische omstandigheden, de werknemers voor het uitkiezen hebben.

Winst, onderscheidend vermogen, toegevoegde waarde, tevreden medewerkers…
Logisch dat die uitdagingen zorgen met zich mee brengen. Want hoe gaat u om met de aanhoudende druk op de brutowinst, hoe creëert u het onderscheidend vermogen, hoe gaat u om met de groeiende noodzaak om uw toegevoegde waarde onder woorden te brengen? En ook, hoe zorgt u dat uw werknemers uw toegevoegde waarde (die verder gaat dan een salaris en een goed verzorgde oude dag) zien?

De uitdaging aan gaan door meerwaarde te tonen
De kern van het aangaan van deze uitdagingen zit in het tonen van uw meerwaarde (ten opzichte van alternatieven). Daarbij bepaalt uw timing voor een belangrijk deel of uw meerwaarde daadwerkelijk meerwaarde is. En dat moment wordt bepaald door de doelgroep zelf.

Denken als uitgever: speel in op de (informatie)behoefte van uw doelgroep
Bij CRM excellence geloven we in de kracht van content marketing: uitgaan van het principe dat uw doelgroep continu zoekt naar informatie en bepaalt wat wel of niet relevant en nuttig is, en daarop in spelen door zelf relevante content te creëren en aan te bieden. Daarmee toont u uw meerwaarde en draagt u bij aan uw reputatie en autoriteit.

Door onze samenwerking met GO2 SOCiALMEDIA kunnen we bedrijven ondersteunen bij het opzetten van een succesvolle content marketingstrategie. Door onze CRM expertise kunnen we deze strategie ook vertalen naar een effectieve opvolging in CRM.

Zo kunt u vanaf het eerste (online) contact met een klant tot en met het uitbouwen van de winstgevende relatie uw klant volgen en op de juiste manier koesteren. Een duurzame klantrelatie, gebaseerd op continue waarde creatie is het gevolg!

Referenties

Relevante kennisdocumenten
Whitepaper: De CRM Coach, uw sparringspartner tijdens CRM trajecten
Whitepaper: Campagnemanagement en social media
Artikel: Herkennen, managen en waarderen van weerstand tijdens veranderingstrajecten