Skip to main content

Onderzoek van 13 jaren laat zien dat van de CRM software selectie projecten tussen de 30% en 60% mislukken. Hier zijn verschillende redenen voor, maar de belangrijkste blijkt aan het begin van het selectietraject te zitten, waar organisaties vaak de cruciale aspecten van een succesvol selectietraject niet overzien. Daarnaast bestaat er nog de misvatting dat CRM slechts een ‘tool’ is in de vorm van software die geïnstalleerd wordt en uw organisatorische problemen zal oplossen. Een CRM implementatie heeft een groot effect en invloed op de werkwijze binnen uw organisatie. Het is daarom geen slecht idee om een externe partij bij uw CRM software selectie te betrekken, helemaal omdat de aanschaf van CRM een investering is die uw organisatie moet ondersteunen in plaats van laten mislukken.

Er kunnen verschillende redenen zijn wanneer een organisatie besluit met CRM te beginnen en zich te gaan oriënteren op passende software. Misschien groeit uw organisatie en raakt er veel waardevolle data verloren door het gebrek aan centrale bron van informatieverzameling, of u wilt uw klantdata gaan inzetten om zo een betere klantbeleving te creëren. Een ándere reden kan zijn doordat uw organisatie gefuseerd is en een nieuwe werkwijze noodzakelijk is. Hoe kiest u dan passende software?

We zien vaak dat er binnen organisaties beperkte kennis beschikbaar is over een CRM selectietraject. Juist dan doet u er goed aan een externe partij in te schakelen om samen met u naar passende software voor uw organisatie te zoeken om te zorgen dat uw CRM ook daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan het succes van uw organisatie.

Eerst zal er gekeken worden naar de eisen van de organisatie, moet het CRM systeem bijvoorbeeld samen kunnen werken met andere bestaande tools en systemen? Vervolgens kan een externe partij u helpen een helder beeld te krijgen van de toekomstige processen van het CRM systeem. Hierbij is het wel belangrijk dat iedere afdeling hierbij betrokken wordt, zodat ook iedere afdeling zoveel mogelijk baat zal hebben bij het geselecteerde CRM systeem. Wanneer de processen duidelijk zijn die het systeem zal moeten ondersteunen kan er een pakket van eisen worden opgesteld, met eventueel een aantal use cases. Aan de hand van dit pakket en de cases kunnen er potentiële CRM leveranciers geselecteerd worden die vervolgens deze use cases kunnen presenteren. Hierdoor krijgt u een zo goed mogelijk beeld van de verschillende mogelijkheden van de systemen en of er aan de behoeften kan worden voldaan.

Bent u benieuwd naar een voorbeeld van een succesvol CRM software selectietraject? Bekijk dan hier onze case van Stadkamer, hoe een fusie de professionele keuze voor CRM noodzakelijk maakt, waar we in het selectieproces ondersteuning hebben geboden.

Wilt u meer informatie over CRM? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.