CUSTOMER EXPERIENCE

“Klantloyaliteit komt voort uit Customer Experience. Daarom moeten Customer Experience en Customer Journey centraal staan in uw CRM project.”

Customer experience

Customer experience en customer engagement zijn veel gebruikte termen, maar wat betekent dat eigenlijk? En wat is de relatie met uw CRM domein? Het betreft alles wat de beleving van de klant over uw merk beïnvloedt. Naast uw producten of diensten hebben uw klantprocessen een bijzonder grote invloed op de customer experience. Het is dus belangrijk om de klantprocessen die de klantbeleving positief beïnvloeden, goed te organiseren. Want klantbeleving en klantloyaliteit zijn sterk met elkaar verbonden. Meer reden om hier voldoende aandacht aan te besteden in uw CRM omgeving.

Laat klantbeleving leven!

Customer Experience of klantbeleving vraagt continu uw aandacht. Immers, uw klanten bepalen uw succes door een onvergetelijke en positieve ervaring met uw organisatie. Of het nu gaat om een website bezoek, of een aankoop, of het bieden van advies of oplossing voor een vraag. Bewust of onbewust wordt de klantbeleving iedere keer weer getoetst. En resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Kortom, het nastreven van de perfecte klantbeleving is een cruciaal onderdeel van uw onderscheidend vermogen en is daarmee veel bepalend voor hoe u iedere dag met uw team te werk gaat.

 

Lees verder

 

De combinatie met CRM

Customer experience zal in 2020 de belangrijkste onderscheidende factor zijn als het gaat om een aankoopbesluit (bron: Walker). Hierdoor wordt de wijze waarop u met uw toekomstige klant omgaat, zelfs nog belangrijker dan factoren als product of prijs. En dat geldt voor alle contactmomenten. CRM excellence zorgt ervoor dat u uw customer experience management in uw CRM domein integreert om helemaal klaar te zijn om de concurrentie met deze onderscheidende factor tegemoet te treden.

Customer experience en CRM excellence

CRM excellence zorgt ervoor dat uw CRM implementatie de pro-activiteit in uw klantprocessen zodanig ondersteunt, dat u in uw klantcontacten een exceptionele klantervaring realiseert. Want een bijzondere klantervaring kan niet zonder voortdurende klantcommunicatie die in elk klantcontact waarde toevoegt. Door de informatie uit uw 360 graden klantbeeld (denk hierbij aan activiteiten, contactmomenten, evenementen, bestellingen en service calls) bent u in staat op het juiste moment de juiste stappen te zetten om uw klant te verrassen.

Experience verbeteren?

Ja, ik wil weten op welke wijze CRM excellence mijn Customer experience kan verbeteren!

Neem contact op

Welke onderdelen komen er kijken bij customer experience

Klik hieronder op één van de onderdelen voor meer informatie

01. Customer Journey

U wilt de Customer Journey van uw (potentiële) klant op een dusdanige manier in kaart brengen, dat u uw klant voldoende waarde biedt. Lees hier hoe CRM in dit plaatje past.

02. 360 graden klantbeeld

Het 360 graden klantbeeld geeft o.a. inzicht in de contactmomenten, voorkeuren, contactkanalen, verkoopkansen en service momenten. Dat wordt in uw CRM domein geregeld.

03. CRM & marketing

De scheidslijn tussen marketing en verkoop is allang niet meer. Uw CRM domein zorgt voor een naadloze overgang van Marketing Qualified naar Sales Qualified leads.

04. Social CRM

Social kanalen zijn tegenwoordig gangbare kanalen om met de doelgroepen te communiceren. CRM maakt het mogelijk deze interacties toe te voegen aan de Customer Journey & uw klantbeeld.

Hebt u een vraag of wilt u graag meer weten?

Neem contact op