KLANTBEELD

“Alleen een goed inzicht in uw relaties creëert de mogelijkheid om waarde aan de ander toe te voegen. Het 360 graden klantbeeld voegt de data en alle contactmomenten uit de verschillende kanalen voor u samen, gericht op de taken en verantwoordelijkheden van uw medewerkers."

Klantbeeld opbouwen met CRM als basis

Het komt vaak voor dat gegevens van klanten potentiële klanten er in overvloed zijn, maar versnipperd over verschillende plekken in de organisatie, in verschillende applicaties, privé bestanden of Outlook folders. Uw klant heeft op verschillende momenten en via diverse kanalen contact met uw organisatie. Het opbouwen van een 360 graden klantbeeld geeft inzicht in de voorkeuren, gedragingen en verkoopkansen van uw doelgroepen. Waardoor u in staat bent om uw communicatie gericht af te stemmen op de voorkeuren, behoeften en interesses van uw doelgroep.

Met dit 360-graden klantbeeld krijgt u inzicht in de contactmomenten tussen uw klant en uw organisatie en in de bijbehorende klantdata uit de verschillende kanalen en systemen. Door al die data vanuit alle touchpoints in de customer journey te integreren leert u welke essenties de klant ertoe aanzetten om actie te ondernemen. Uw CRM domein is de plaats waar deze klantdata en klantprocessen samenkomen en samengevoegd worden tot een inzichtelijk 360 graden klantbeeld. Immers, alles wat er niet toe doet qua data, komt dan ook niet in!

Belangrijke aandachtspunten

Om een gedegen integraal klantbeeld op te bouwen, is het van belang om vanuit verschillende invalshoeken naar de interactie tussen de klant en uw organisatie te kijken. Denk hierbij aan aspecten zoals online engagement, marketing, verkoop, service management en analyse en rapportage. Maar informatie alleen is onvoldoende, daarom is het van belang om vooraf een goede strategische richting te kiezen. Hierdoor geeft u ook meteen richting aan de manier waarop u de beschikbare data en klantprocessen in uw CRM domein integreert.

Hoe meer inzicht u in uw (potentiële) klanten heeft en alle relevante gegevens over de klant en zijn gedragingen met elkaar combineert in één klantprofiel, des te gemakkelijk is het om deze data te vertalen naar zinvolle informatie. Hier speelt uw CRM domein een belangrijke rol, omdat de informatie uit de verschillende kanalen (al dan niet geautomatiseerd) in uw CRM domein ontdubbeld, samengevoegd en verrijkt kan worden.

Vraag het whitepaper "Opbouwen van een Centraal Klantbeeld" aan

Wat kunt u verwachten in het whitepaper:

  • Uitdagingen klantbeeld
  • Opbouwen klantbeeld
  • Gebruik informatie
  • Bedrijfsmatige aspecten
  • Beheer
  • Toegevoegde waarde
  • Risico gerelateerde aspecten

Voordelen van CRM excellence bij het opbouwen van uw 360 graden klantbeeld

Uw 360 graden klantbeeld wordt opgebouwd uit informatie uit diverse tools, systemen, en databronnen. CRM excellence zorgt ervoor dat u een 360 graden klantbeeld krijgt uit alle relevante kanalen die in uw customer journey vastgesteld zijn. Waarbij ook alle technische aspecten ingericht worden om deze informatie op de juiste manier samen te voegen, te ontdubbelen en te verrijken. CRM excellence zorgt er dan ook voor dat u kwalitatieve informatie heeft om uw strategische keuzes te onderbouwen en in de praktijk te brengen. Waarbij uw klantstrategie als basis dient voor het integrale klantbeeld dat wordt opgesteld en aangevuld.

Bekijk meer thema's over Customer Experience:

Customer journey

Breng de customer journey in kaart en biedt uw klant voldoende waarde.

CRM & marketing

Uw CRM domein zorgt voor een naadloze overgang van lead naar klant.

Social CRM

CRM maakt het mogelijk social interacties toe te voegen aan uw klantbeeld.

Wilt u ook een kwalitatief 360 graden klantbeeld opzetten waarbij uw CRM domein als basis dient om uw klanten écht toegevoegde waarde te leveren?

Ja dat wil ik