CRM management sessie

“Wat levert het op en wat willen we bereiken? De management sessie als essentieel onderdeel van uw CRM succes schept hier duidelijkheid in.”

CRM Management

CRM management is een vakgebied op zich, CRM is namelijk minder een project te noemen en meer een bedrijfsvoering. Niet alleen moet er een succesvol en beheersbaar project worden opgestart, maar er moeten vooraf vooral belangrijke keuzes gemaakt worden. De keuze moeten met en door het management worden gedaan, die de continuïteit van de organisatie op langere termijn positief beïnvloeden. Dat betekent ook meteen dat CRM een boardroom issue moet zijn. Want ook na afronding van het projectdeel gaat CRM als onderdeel van uw bedrijfsvoering door. Omdat uw bedrijf ook nooit stilstaat!

Denk hierbij aan de keuze van uw doelgroepen, de manier waarop u uw organisatie op de markt zet of de manier en mate van serviceverlening ten opzichte van de kosten die u hiervoor wilt maken. Legt u de focus op cross selling of meer op het verkrijgen van nieuwe klanten? Een zelfde soort vragen kunt u zich stellen als u in een niet-commerciële omgeving werkt en de focus bijvoorbeeld op het beheren van stakeholders legt. Welke consequenties hebben deze keuzes voor uw interne processen en voor de benodigde stuurinformatie? Dat zijn aspecten die u wilt benoemen, voordat u investeert in een CRM project.

Resultaten van de sessie

Om deze keuzes en de consequenties van de keuzes duidelijk te maken, is het een goede start om te beginnen met een CRM management sessie. In deze management sessie vertaalt u samen met CRM excellence uw ambities en doelstellingen naar de onderdelen die in het CRM project van belang zijn. Daarnaast beschrijven we gezamenlijk de customer journey, met alle zogenaamde ‘make and break’ momenten die er in de interactie met de doelgroep zijn. Want die contactmomenten die uw organisatie met uw klanten en relaties heeft, moeten door de CRM omgeving worden ondersteund. En natuurlijk stellen we vast welke rapportages u nodig heeft om uw organisatie te besturen.

Wordt gebeld over een CRM Management sessie voor uw organisatie

In de CRM management sessie komen verschillende onderwerpen aan de orde, om u te helpen de juiste keuzes en randvoorwaarden voor uw CRM investering vast te stellen:

  • CRM strategie
  • Te bereiken doelen met CRM
  • Customer Journey
  • Benodigde stuurinformatie
  • Werkwijzen en beschikbare data
  • Valkuilen en succesfactoren
  • Budget en business case

Voordelen van een sessie

De sessie geeft u de mogelijkheid om met de belangrijke stakeholders de randvoorwaarden en doelen van de CRM investering vast te stellen. Waardoor het gehele management weet waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, zodat ze deze in hun teams ook uit kunnen leggen. Bovendien wordt het voor alle betrokkenen ook duidelijk hoe de verschillende processen en keuzes elkaar versterken. Dit heeft weer een positief effect op de gebruikersadoptie. En uiteindelijk is de gebruikersadoptie op basis van de dagelijkse werkwijze op operationeel, tactisch en strategisch niveau de belangrijkste pijler van uw CRM succes.

Bekijk meer thema's over CRM coaching:

Sparringspartner

Bij alle keuzes, beslissingen en belangrijke CRM projectmijlpalen staan wij voor u klaar als CRM expert.

CRM documenten reviewen

Documenten die in uw project gebruikt worden, zijn eenduidig en compleet.

CRM architectuur

Cloud software, integratie problematieken en versiebeleid zijn belangrijke vraagstukken voor uw CRM keuze.

Wilt u ook een CRM Management sessie voor uw organisatie zodat uw CRM project de juiste basis krijgt en uw ambitie succesvol ondersteund?

Ja dat wil ik