CRM SPARRINGPARTNER

“Als betrouwbare coach kunt u gebruik maken van onze kennis en deze aan uw team kunt toevoegen. U kunt met alle CRM vragen op ons terugvallen!”

CRM advies van een sparringpartner

Het inwinnen van CRM advies en het gebruiken van de kennis en ervaring van een CRM sparringpartner is net zo logisch als het hebben van een trainer of coach in de topsport. Iemand die van een afstand kan meekijken, die ziet welke aspecten binnen de organisatie het succes van uw CRM investering positief dan wel negatief beïnvloeden. Die de senioriteit heeft om te zeggen waar het op staat. En bovenal, iemand die als mede-ondernemer begrijpt welke impact bepaalde keuzes of zelfs het weglaten van besluitvorming heeft op uw organisatie.

Niet elke organisatie heeft een dergelijke expert die het juiste CRM advies op het juiste moment kan geven, binnen de eigen geledingen. Soms is het tactisch heel slim om een externe specialist aan het CRM team toe te voegen. Want regelmatig spelen er in de samenstelling van de CRM projectgroep en de keuze van de CRM executive ook nog andere (interne) krachten. Een CRM sparringpartner die met een onafhankelijke bril zijn mening kan geven, die inzicht heeft in de materie en mensen meekrijgt en voldoende tijd heeft, is een zegen in uw project. Vreemde ogen dwingen!

Wat kunt u verwachten

Een CRM sparringpartner zorgt met zijn CRM advies, kennis en expertise dat u uw CRM ambitie verwezenlijkt. Door gezamenlijk de mijlpalen af te stemmen, welke vaak uit de CRM management sessie voortkomen, en te vertalen naar de CRM Blauwdruk en het CRM projectplan. Daarnaast kan het gewenst zijn om ook op ad hoc basis de expertise in te roepen. Eigenlijk is het de persoon in uw project die u steeds opnieuw om raad kunt vragen en die, waar gewenst, ook actief in uw project deelneemt om de beoogde resultaten te behalen. De inzet van de CRM sparringpartner vindt plaats op basis van een strippenkaart.

Maak nu een afspraak met een sparringspartner

Voorbeelden van onderwerpen die met een CRM sparringpartner worden besproken zijn:

  • Aanscherpen van de CRM doelstellingen
  • Uitwerken en/of aanscherpen van de CRM processen
  • ICT infrastructurele keuzes
  • Het CRM selectieproces
  • Contractonderhandeling
  • Opzet van de CRM beheerorganisatie
  • Train de trainer principe
  • CRM executive/CRM officer

Voordelen van een sparringspartner

Het werken met CRM excellence voor uzelf of voor uw CRM projectteam heeft verschillende voordelen. Zo voegt u uiteraard jarenlange ervaring vanuit verschillende CRM implementaties toe, maar bent u er ook van verzekerd dat het CRM excellence team met haar verschillende expertise gebieden ingezet wordt op de momenten dat het nodig is. Zo kunt u op afroep iemand inzetten als het om ICT infrastructurele kwesties gaat. Of als het gaat om het inregelen van de CRM beheerorganisatie met verschillende experts die zich hier de afgelopen 25 in hebben verdiept. U betaalt voor de toegevoegde waarde die u krijgt, en niet voor de aanwezigheid van een consultant!

Bekijk meer thema's over CRM coaching:

CRM management sessie

De ambities, kansen én uitdagingen voor uw project worden vastgesteld.

CRM documenten reviewen

Documenten die in uw project gebruikt worden, zijn eenduidig en compleet.

CRM architectuur

Cloud software, integratie problematieken en versiebeleid zijn belangrijke vraagstukken voor uw CRM keuze.

Wilt u ook meer dan 25 jaar CRM expertise toevoegen aan uw CRM team door het inzetten van een CRM sparringpartner ?

Ja dat wil ik