CRM COACHING

“Onze klanten vinden het fijn om gebruik te maken van onze kennis en ervaring en daarmee het CRM project efficiënt uit te voeren en de valkuilen vooraf al te vermijden. ”

CRM coaching

Uw organisatie is van plan een CRM project of CRM selectietraject te starten. Daarbij is er binnen de organisatie wel ervaring met het managen van projecten, maar minder of geen ervaring met het succesvol afronden van een CRM project door CRM projectmanagement of het goed inschatten van de kosten van een CRM systeem.

Door het toevoegen van een CRM coach aan uw projectteam krijgt u inzicht in de te nemen stappen, mogelijke valkuilen, een realistisch tijdspad en het positief beïnvloeden van de toekomstige gebruikersadoptie. CRM coaching kan ook ingezet worden tijdens uw CRM selectie traject.

Waarom zinvol

CRM Coaching is een uitstekende werkwijze voor organisaties die zelf de verantwoordelijkheid voor het CRM project dragen en deze aan willen vullen met relevante CRM expertise. Om er zeker van te zijn dat alle aspecten die het succes van het project beïnvloeden wordt dit in het projectplan meegenomen.

Door gebruik te maken van de templates die de CRM coaches van CRM excellence in de loop der jaren hebben opgesteld, wint u doorlooptijd en bent u zeker van een hoge kwaliteit van alle onderliggende projectdocumenten. Want de tijd en de investering die u doet, moeten tot een succes voor u en uw organisatie leiden.

Wat u van CRM excellence mag verwachten

U mag verwachten dat we uw management scherp houden om keuzes te maken die ook voor de (middel) lange termijn het juiste resultaat bieden. U krijgt een sparringpartner die zeer bedreven en ervaren is door de business en door CRM. Deze persoon is op de hoogte van de ontwikkelingen en die een grote mate van flexibiliteit bezit, die het aandurft om te zeggen waar het op staan om te voorkomen dat u in de valkuilen stapt die een CRM project nu eenmaal met zich meebrengt.

Coaching voor uw bedrijf?

Ontdek met één van onze experts wat CRM coaching voor uw CRM ambities en resultaat doet.

Neem contact op

Wat kunt u verwachten van een CRM coach

Klik hieronder op één van de onderwerpen die aan bod komen

01. CRM management sessie

In de CRM Management sessie worden de ambities, de kansen en de uitdagingen voor uw CRM project vastgesteld om de juiste uitgangspunten voor uw investering te definiëren.

02. Sparringspartner

Als sparringpartner kunt u er van op aan dat uw CRM coach u bij alle keuzes, mijlpalen, beslissingen en belangrijke CRM projectmijlpalen met raad en daad bijstaat.

03. CRM documenten reviewen

Papier is gewillig, en schrijven is een kunst. De CRM documenten die in uw CRM project gebruikt worden, moeten eenduidig  en compleet zijn om als basis voor uw project te dienen.

04. CRM architectuur

De CRM architectuur is een belangrijk onderdeel van uw CRM keuzes. Cloud software, integratie problematieken, versiebeleid. Vraagstukken waar u graag ruggenspraak met een expert wilt houden.

Hebt u een vraag of wilt u graag meer weten?

Neem contact op