CRM PROJECTMANAGEMENT

“Op tijd en binnen budget, dat is wat u van uw CRM project verwacht. Dan is het verstandig om een projectleider te hebben die zijn sporen in CRM land al heeft verdiend.”

CRM Project management als succesfactor

U wilt een succesvolle CRM implementatie realiseren en wilt hiervoor een ervaren CRM projectmanager inzetten. Een CRM projectmanager die de valkuilen en succesfactoren van een CRM implementatie op zijn of haar duimpje kent en u begeleidt om uw CRM project ook tot een succes te maken. U wilt een projectmanager omdat er op dit moment ofwel geen ervaren projectmanager beschikbaar is, of omdat het beschikbare management geen CRM ervaring heeft. U bent ervan overtuigd dat de combinatie van CRM expertise en projectmanagement ervaring noodzakelijk is voor uw CRM succes.

Het is dan een goede zet om één van de ervaren CRM specialisten van CRM excellence in te zetten als CRM projectmanager. Ofwel door het project onder zijn of haar verantwoordelijkheid te realiseren, ofwel door deze CRM specialist als CRM coach naast uw eigen projectmanager te zetten om op die manier de juiste kennis en ervaring beschikbaar te hebben. Onze CRM projectmanagers hebben de afgelopen 25 jaar ervaring opgedaan in uiterst verschillende typen organisaties: B2B, B2C, not for profit, (semi) overheid, diverse branches en organisatie grootten. Van deze brede kennis kunt ook u gebruik maken!

Belangrijke aandachtspunten

Succesvol CRM projectmanagement heeft uiteraard overeenkomsten met algemeen projectmanagement. Denk hierbij aan aspecten zoals projectbezetting, beschikbaarheid, timing, kennis, structuur, communicatie en planmatig werken. Maar in uw CRM project heeft u nog een aantal grenzende succesfactoren die uw CRM projectmanager moet kunnen waarmaken. Het gaat hierbij niet alleen over het inzicht in de bedrijfsvoering, zodat de CRM strategie ook daadwerkelijk ingebed kan worden in uw CRM project.

Succesvol CRM projectmanagement gaat ook over het kunnen begrijpen van de dagelijkse processen van de gebruikers, het op een passende manier communiceren met deze gebruikers en hen de zekerheid bieden dat ze straks nog steeds succesvol zijn in hun werk. Zodat de beoogde gebruikersadoptie al meteen vanaf het begin van uw CRM project in de implementatie ingebed wordt. Uiteindelijk staat en valt het succes van uw CRM project op kortere én op langere termijn met de mate van gebruikersadoptie binnen uw organisatie.

Vraag hier het whitepaper gebruikersadoptie aan

Hoe uw CRM projectmanagement samenhangt met gebruikersadoptie

  • CRM management aansturing
  • Doelstellingen
  • Organisatie
  • Software gebruik
  • Rapportage
  • Beheer en ondersteuning
  • Training
  • Verdere ontwikkeling

Voordelen van een zeer ervaren CRM projectmanager

Het inzetten van een zeer ervaren CRM projectmanager van CRM excellence heeft een aantal belangrijke voordelen die u graag in uw CRM project wilt realiseren. Hierbij gaat het niet alleen om binnen de tijd en binnen het budget de projectstappen te realiseren. Want dat kan een ervaren niet-CRM projectleider vaak ook. Maar het gaat bij een ervaren CRM projectleider vaak ook over de finesses die te maken hebben met de bedrijfsprocessen, met integratievraagstukken om een centraal klantbeeld op te bouwen en om het vertalen van de customer journey naar de inrichting en de implementatie van de software. En dat geheel maakt straks het succes!

Bekijk meer thema's over CRM implementatie:

CRM processen

Het vertalen van CRM processen naar de CRM inrichting is een belangrijk aspect van de implementatie.

CRM infrastructuur

Een passende IT infrastructuur bij de implementatie van uw CRM is een randvoorwaarde voor het succes van de implementatie.

CRM gebruikers adoptie

Het succes van de CRM implementatie hangt af van de gebruikersadoptie.

Wilt u ook een zeer ervaren CRM project manager inzetten in uw CRM project zodat u zeker weet dat u voldoende CRM expertise combineert met project management kwaliteiten?

Ja dat wil ik